--------------------GENEALOGIE FAMILIE LEEFLANG en FAMILIE UHL---------------------                             
 

Bezoekersteller

MICHIEL WILLEMSZN LEVENLANCK

Leeflang van uit de vechtstreek

GENEALOGIE  FAMILIE  UHL

Foto pagina

Handige linkjes

 

 

Gastenboek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        GENEALOGIE: FAMILIE LEEFLANG

                                 FAMILIE UHL

 

 

      

   VOORWOORD:

 

   Door Rudolf Nicolaas Leeflang geb.3-11-1931 te Amsterdam, Ovl. 6-10-2007

 

   Als eerste wil ik mij even voorstellen.

   Ik ben Rudolf Nicolaas Leeflang, getrouwd met Hanna Danahilde Uhl

   (zie ook stamboom familie Uhl) wonende in Purmerend.

   Mijn vader, Cornelis Hendricus Leeflang geb.1897 te Amsterdam, is 82 jaar geworden.

   Zie ook:  (A) 9de generatie Leendert Leeflang

   Mijn moeder, Dorothea Johanna Maria Molenaar geb.1900 te Amsterdam (zie ook stamboom Molenaar),

   is 88 jaar geworden.

  

   Ik was elektricieninstrumentmaker (weegwerktuigen). en na ongeveer 1 jaar ben ik bij mijn vader en oom

   gaan werken. Zij waren handelaars in kolen en olie genaamd Firma Gebr. Leeflang in Amsterdam.

   Door de komst van aardgas werden we gesaneerd

   Ik ben toen een Snackbar begonnen in de Nachtegaalstraat en later een cafetaria bij het Spreeuwenpark

   in Amsterdam-Noord.

   Door de sloop van de gehele wijk ben ik in Purmerend gestart met een Snack-mobiel, dit was een om-

   gebouwde SRV -wagen met snackbar inrichting compleet met 3 ovens.

 

   Na mijn vroegtijdige pensionering ben ik begonnen aan mijn grootste hobby, het uitzoeken van mijn

   stamboom, dit was ongeveer in het jaar 1992. Deze hobby werd al gauw een verslaving die op de dag van

   vandaag door gaat. Ik heb geprobeerd de diverse archieven te bezoeken waar de naam Leeflang in voorkwam.

 

   Graag wil ik nog even de aandacht vestigen op de privacy verklaring hieronder. Bij bezoek van mijn site

   zou ik graag willen dat u deze verklaring doorleest en respecteert.

 

   Veel kijk en lees plezier toegewenst, en vergeet niet om mijn gastenboek in te vullen wanneer u mijn site heeft

   bezocht.

 

   R.N. Leeflang (Overleden op 6-10-2007 )

  

                                                                             

                                            

 

 

 

              Informatie over de wetgeving omtrent genealogie is te vinden op de site:  http://www.cbg.nl

 

                                            

                                                       GENEALOGIE - PRIVACY.

 

               Privacy  info:

 

        (1)  Wij  hebben  niet  alle  informatie  gepubliceerd  over  de  familie, in verband met de  privacy,

               Wij hebben niet het recht om genealogische informatie (inclusief  foto's  en transcripties)

               te publiceren van mensen die nog leven en die ons niet uitdrukkelijk toestemming hebben  gegeven.

              

        (2)  Genealogie is een fascinerend tijdverblijf en de dorst naar kennis zal  nimmer worden gelest, maar 

               enige beheersing is van belang, zodat wij niet mensen beledigen wiens geschiedenis wij willen behouden.

 

        (3)  Diverse details zijn achtergehouden op deze site, tenzij er toestemming is gegeven deze op te nemen.

 

        (4)  De Nederlandse versie van het voorontwerp van de Gedragscode voor de Amateur Genealoog.

               Deze code richt zich tot alle die op het gebied van de amateur-genealogie werkzaam zijn en beoogt de

               bescherming van persoonsgegevens van levende personen in genealogische gegevens bestanden te eerbiedigen.

 

               De  gedragscode:  Behandelt ook de ethiek en de auteursrechten. Van deze Website mag niets worden overgenomen

                                                of  veranderd buiten ons uitdrukkelijke toestemming en medeweten om.

              

               Omdat dit werk door mensen gedaan is zullen er ongetwijfeld nog de nodige  fouten en hiaten in de gegevens zijn.                                                                        

               Aanvullingen en/of verbeteringen willen wij daarom graag ontvangen om te verwerken en de kwaliteit van de gegevens te verbeteren.

 

              Volgens de wet op de privacy heeft u het recht te eisen om uit deze Website te worden verwijderd.  Als u informatie wilt, opmerkingen

              heeft, of als u wenst te worden verwijderd neem dan contact op met de Webmaster van deze Website.                                                                                         

                                                                                                        

                                                                                                                                                                              Purmerend. 12 Januari 2007.

 

                                                                                                                                             AUTEUR:  Rudolf   Nicolaas  Leeflang    E-mail:  Ruud@stamboomleeflang.nl

                                                                                                                                         Webmaster:  M.E. Leeflang                           E-mail:  Mario@stamboomleeflang.nl