------------------GENEALOGIE VAN DE FAMILIE LEEFLANG van uit de vechtstreek------------------
 

HOME

A. LEENDERT LEEFLANG

B. JACOBUS LEEFLANG

C. CORNELIS LEEFLANG

Foto pagina

   GENEALOGIE VAN DE FAMILIE LEEFLANG. vanuit de vechtstreek.

 

    De genealogie van het geslacht  Leeflang  vanuit  de Vechtstreek .

    o.a.  Vreeland ,  Kortenhoef ,  Vinkeveen - Waverveen , Abcoude Proosdij  en  Baambrugge -                 

    Proosdij  naar Nieuwer - Amstel.  en  Amsterdam.

    Het is in deze streek waar zeer veel  leden van het geslacht  Leeflang  werkzaam  waren, als  vervener  en  landbouwer.

                                                                                                                                                                                         door:  R.N. LEEFLANG.

               

    1. STE   GENERATIE;                

 

    JAN       LEEFLANG                                           PAULIJNTJE   PIETERSDR.           

                

    Geb.                 1608  Kortenhoef      R.K.          Geb.               1610  Kortenhoef       R.K.               

    Ged.                 1608          "                                  Ged.               1610           "

    Getr.                 1632          "                                  Getr.               1632           "

    Ovl.                                                                        Ovl.

                 

    Uit  dit  huwelijk  zijn  3  kinderen  geboren.

 

    2 de GENERATIE  VAN  WILLEM  JANSZN.  LEEFLANG.

 

    1.      Willem  Janszn.  Leeflang                              Joosje  Jansdr.  Gerrits

              

    Ged.   c.a.     1633  Kortenhoef       R.K.            Ged.   01-08-1638  Oud-Loosdrecht     R.K.

    Otr.     05-10-1659  Oud-Loosdrecht                  Otr.     05-10-1659      "             "

    Getr.   26-10-1659  Kortenhoef                           Getr.   26-10-1659  Kortenhoef

    Ovl.               1714           "                                    Ovl.

 

    Opmerking;  Joosje Jansdr.  Gerrits was doopgetuige op 11-07-1677  te Oud-Loosdrecht bij een dochter van Leuntje Jans  (n.m.)  Gerritie.

                             Leuntje Jans  is een dochter van jan  Gerrits  en  Hillitje  Gerrits.

                 

 

    2.     Pieter             Janszn.   Leeflangh__________________(zie  2 de  Generatie)

 

  

                                                                    

    3.     Leuntje         Jansdr.    Leeflangh ^^I _____      Cornelis Gerritszn.  (alias Kees Gerritszn. Aeij.)                                                                              

                                                                                                  I . ( 3 de kind van Jan Willemzn. Leeflang  1608  en

    Ged.                       1654  Oud-Loosdrecht                               Paulijntje Pietersdr.  1610)

    Getr.                       1673      "             "

 

   Leuntje Jansdr. was doopgetuige op 08-07-1714  te Nieuw-Loosdrecht.

 

   Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen geboren.

 

 

    1  Gerritie         Cornelisdr.      Gerrits                      

    Ged.     11-07-1677  Oud-Loosdrecht.             Getuige;  (Neeltje Gerritsdr. en  Joosje  Jansdr. Gerrits).                              

 

    2  Gerrit            Corneliszn.     Gerrits

   Ged.   30-10-1678  Nieuw-Loosdrecht.

 

 

    3  Arijan           Corneliszn.     Gerrits

    Ged.   03-03-1680  Nieuw-Loosdrecht.

 

 

    4  Arij                Corneliszn.     Gerrits

    Ged.   25-05-1681  Nieuw-Loosdrecht.

 

 

    1.ste  Huwelijk:

 

    Paulijntje  Cornelisdr.    (Eij)                             Gerrit        Claaszn.

    Ged.  c.a.             1683  Nieuw-Loosdrecht          Ged.                    Nieuw-Loosdrecht

 

    Uit  het eerste huwelijk is 1 kind geboren.

 

    Gerrit  Claaszn.                                                     Getuige;  (Leuntje Jansdr. en Jacobje

                                                                                                          Cornelisdr. (Eij) (postuum).

 

 

    2 de Huwelijk:                                                        Cornelis Janszn.  van den  Berg.

                                                                                      Ged.                      Nieuw-Loosdrecht.

    Getr.                    1715 Nieuw-Loosdrecht            Getr.            1715       "                "

 

 

   Opmerking;  Cornelis Janszn. van den Berg werd een schalk genoemd, die van zijn vrouw was  weggelopen.

 

    Uit het 2 de huwelijk zijn 3 kinderen geboren.

 

    1.   Johannes   Janszn.  van den  Berg          Getuige;  (Eva Jansdr.  van den  Berg)

    Ged.    30-05-1706  Nieuw-Loosdrecht

 

    2.   Leuntje       Jansdr.  van den  Berg          Getuige;  (Rijckje Dircksdr. en Leuntje Jansdr.)                       

    Ged.    08-07-1714  Nieuw-Loosdrecht

         

    3.  Johannis     Janszn.   van den  Berg         Getuige;  (Marritje Cornelisdr. en Cornelia  Caspersdr.)

                                                                                                               

   Jacobje Cornelisdr.   Eij                                         Sijmen     Janszn.    Breij

    Getr.    29-04-1714  Nieuw-Loosdrecht                     Getr.    29-04-1714  Nieuw-Loosdrecht

    Opmerking;  Sijmen Janszn. Breij, is weduwnaar van Claasje Gerritsdr. Wonende  Oud-Loosdrecht.

    (?)  Marritje Cornelisdr.  Eij,  doopgetuige Nieuw-Loosdrecht op 18-03-1714 bij een kind van Sijtje Manten.

 

 

    1. STE GENERATIE.

    PIETER  JANSZN.  LEEFLANGH  is  het  2 de kind  van;               

    JAN WILLEMSZN. LEEFLANG  en  van  PAULIJNTJE  PIETERSDR.  

                                

    2 DE GENERATIE  VAN  PIETER  JANSZN .  LEEFLANGH.

                   

    PIETER  JANSZN.    LEEFLANGH                      NEELTJE  BARENDSDR.  JOOSTEN    

                   

    Ged.            1635 Ankeveen              R.K.                Ged.     13-09-1635 Vreeland       R.K.    

    Getr.            1660 Vreeland                                        Getr.                1660        "

    Ovl.                                                                              Ovl.

 

    Opmerking: Pieter Janszn. Leeflangh,  met zijn vrouw Neeltje Barendsdr. Joosten  lidmaat

                           (lid van een kerk) te Vreeland op attestatie (getuigschrift) van  Ankeveen.

 

                           Neeltje Barendsdr. Joosten is de dochter van Barend Joosten en Crijntje Jansdr. Praet

                           

                           Pieter  Janszn.Leeflangh,  w.s.  voor de  2 de  keer  getrouwd met  Dirkje Jansdr. (?)

 

 

    Uit dit huwelijk zijn  5  kinderen  geboren.

 

    1.      David         Pieterszn.  Leeflangh

                

    Ged.   28-04-1660  Ankeveen   R.K.       J.ovl.

      

    2.       Paulijntje  Pietersdr.  Leeflangh                       Jacob  Leendertsdr.

 

    Ged.   03-01-1661 Ankeveen      R.K.                   Ged.                       Kortenhoef     R.K.

    Otr.              1685  Vreeland                                    Otr.              1685  Vreeland    

    Getr.  18-01-1685  Kortenhoef                               Getr.  18-01-1685  Kortenhoef

    Ovl.                                                                           Ovl.

                 

    Jacob  Leendertszn.  j.m.  van Kortenhoef.

                

    Drie van zijn kinderen zijn gedoopt te Vreeland ,  waaronder  Davidt.

 

 

    3.       Cornelis  Pieterszn.   Leeflangh....................... (zie 3. de generatie.)

 

 

    4.       Jan      Pieterszn.   Leeflangh                             Weijntje   Sybrantsdr. / Sijbersdr.   (Mane)

               Alias,  (Jan de Haas)

 

    Ged.    19-03-1665  Vreeland      R.K.                    Ged.    17-11-1669  s,Graveland        R.K.

    Getr.    27-05-1694        "                                         Getr.    27-05-1694  Vreeland

    Ovl.                                                                           Ovl.

    (uit dit huwelijk zijn  9  kinderen geboren.)

    Getuige;  (Leuntje  Jansdr.)

 

    Opmerking; Weijntje Sybrantsdr. / Sijbers  (mana) is een dochter van Sijbrant Willemszn. en  van

                            Hendrikje  Leendertsdr.

 

 

 

    5.    Geertjen       Pietersder.          Leeflangh

    Ged.     20-09-1668  Vreeland  .................................... Getuige;  (Aefje Barendsdr. Joosten

 

 

    Uit het 2 de huwelijk met  Dirkje  Jansdr.  is het 6 de kind geboren.

 

    6.    Jan     Pieterszn.  (de Jonge)  Leeflangh            Engeltie  Claasdr.  van  Vliet

 

    Ged.      24-06-1674   Vreeland       R.K.               Ged.                         Kortenhoef          R.K.

    Getr.      03-04-1701  Kortenhoef                          Getr.    03-04-1701           "

    Ovl.                                                                          Ovl.

    

    (uit dit huwelijk zijn  8 kinderen geboren)

 

    Opmerking;  Het was toen gebruikelijk dat kinderen uit een gezin met de zelfde voornaam, zoals hier  -

                             boven, de naam  Jan de  jongste werd aangesproken, als  Jan  de  jonge.

 

    Opmerking;  Het 5 de kind van Cornelis Pieterszn. Leeflangh  en het 1 ste kind van zijn broer      

                             Jan  Pieterszn. Leeflangh zijn met elkaar getrouwd, uit dit huwelijk zijn 16 kinderen

                             geboren.  (dus  volle  Neef  met  volle  Nicht.)

                                        

 

 ______________________________________________________

 

    CORNELIS PIETERSZN.  LEEFLANG  is het  3 de kind  van;

     PIETER  JANSZN.  LEEFLANGH  en van  NEELTJE  BARENDSDR.  JOOSTEN.

 

 

    3 de  GENERATIE  VAN  CORNELIS  PIETERSZN.  LEEFLANGH.

 

    CORNELIS  PIETERSZN.  LEEFLANGH            MARRETJE   LEENDERTSDR.

 

    Ged.              1663  Vreeland    R.K.                           Ged.                        Vreeland       R.K.

    Getr.   10-10-1686         "                                              Getr.   10-10-1686        "

    Ovl.    25-04-1728         "          65 j.                            Ovl.n. 21-02-1723        "

 

    Beroep;  Vervener   (turf)   Landbouwer.

 

 

    Opmerking;  Omtrent  Cornelis  Pieterszn.  Leeflangh.

      

    08-11-1691   Cornelis Pieterszn. Leeflangh  notarieel  getuige.

    03-08-1717   Cornelis Pieterszn. Leeflangh eizer i.z. betaling door Sweer Gerritszn. Oostrum

                            van  f.199.00  voor  trekloon.

    17-11-1717   Belending tot het veenland nu gekocht bij Cornelis Pieterszn. Leeflangh.

    19-05-1721   Bruijn Aertszn.  Dorland en Leendert Jacobszn. van Zuijlen  de echtgenoot van

                             Neeltje Cornelisdr. Leeflang, zijn de borgen voor Cornelis Pieterszn. Leeflangh.

    01-05-1728   Leendert, Jacob, Pieter, en David Leeflangh de kinderen en erfgenamen van Cornelis 

                            Pieterszn. Leeflangh transporteren een huis en erf aan Jan Martenszn. Kruijswijk.

       

    Uit dit  Huwelijk  zijn  7 kinderen  geboren.

  

    1.   Neeltje        Cornelisdr.    Leeflangh       _    Leendert   Jacobszn.  van  Zuijlen 

    Ged.   24-04-1687  Vreeland                              Ged.  06-09-1685  Vreeland

 

    2.   Leendert             "     zn.            "               _    Annetje  Gerritsdr.  Verbeek

    Ged.   07-08-1689  Loenen                                 Ged.     c.a.  1690   Vreeland

 

    3.   David                    "    zn.            "               _    Jong  overleden.

    Ged.   29-11-1691  Vreeland

 

    4.   Jacob                   "    zn.            "               _    Klaertje   Jacobsdr.   Bruijne

    Ged.  08-07-1694   Vreeland                              Ged.  23-02-1696   Ankeveen

 

    5.   Pieter                  "   zn.            "                _    Neeltje  Jansdr.  Leeflang  (alias  Haas)

    Ged.  04-10-1696   Vreeland                              Ged.    c.a.   1696   Vreeland

 

    6.   David                   "   zn.            "                _    Grietje  Gijsbertsdr.  Aartsen

    Ged.  23-07-1699   Vreeland                              Ged.   07-11-1697   Ankeveen (zie  4 de generatie)

      

     7.   Trijntje              "   dr.              "              _     Onbekend             

     Ged.  10-05-1705   Vreeland

 

 

    Tante Paulijntje  Pietersdr.  Leeflang  is bij alle zeven kinderen  doopgetuigen  geweest.

                        _______________________________________________

 

 

    DAVID  CORNELISZN.  LEEFLANG   is het  6 de kind  van;

    CORNELIS  PIETERSZN.  LEEFLANG  en van  MARRETJE  LEENDERTSDR.

 

    4 de   GENERATIE  VAN  DAVID  CORNELISZN.  LEEFLANG

 

    DAVID  CORNELISZN.  LEEFLANG         GRIETJE  GIJSBERTSDR.  AARTSEN

 

    Ged.   23-07-1699  Vreeland      R.K.               Ged.    07-11-1697  Ankeveen     R.K.

    Getr.   12-05-1720        "                                    Getr.   12-05-1720   Vreeland

    Ovl.                                                                     Ovl.

 

    Getuige;  Paulijntje  Pietersdr.  Leeflang.

 

    Opmerking;  Grietje  Gijsbertsdr.  Aartsen  is  een dochter van Gijsbert Aartsen

     en  Dirkje  Pietersdr.  van  Veldhuizen.

          

    Uit  dit  Huwelijk  zijn  9  kinderen  geboren.

 

    1.  Jacob                Davidtszn.   Leeflang

    Ged.     14-04-1720                Vreeland        (zie  5 de generatie)

 

    2.  Paulijntje               "   dr.           "

    Ged.    15-03-1722                Vreeland        getuige;   (Neeltje  Jacobsdr.     Leeflang)

 

    3.  Pieter                      "   zn.           "

    Ged.    05-04-1724                Vreeland        getuige;   (Neeltje   Cornelisdr.  Leeflang)

 

    4.  Marritje                  "   dr.            "

    Ged.    07-07-1726               Vreeland         getuige;   (Neeltje    Cornelisdr.  Leeflang)

 

    5.  Cornelis                  "   zn.            "

    Ged.    20-06-1728                Kortenhoef    getuige;   (Neeltje    Cornelisdr.  Leeflang)

 

    6.  Trijntie                   "   dr.            "

     Ged.    23-03-1731               Kortenhoef    getuige;   (Neeltje     Cornelisdr.  Leeflang)

 

    7.  Pieter                      "   zn.             "

    Ged.    07-06-1733                Kortenhoef    getuige;   (Neeltje     Cornelisdr.  Leeflang)

 

    8.  Gijsbert                   "   zn.             "

    Ged.    05-10-1738                Kortenhoef    getuige;   (Jannetje  Gijsbertsdr. Leeflang)

         

    9.  Gijsbert                  "   zn.            "

    Ged.    19-11-1741               Kortenhoef     getuige;   (Jannetje   Gijsbertsdr. Leeflang)

 

                        -----------------------------------------------------------------------

 

 

    JACOB  DAVIDTSZN.  LEEFLANG  is  het  1 ste  kind  van;

    DAVID  CORNELISZN.  LEEFLANG  en  van  GRIETJE  GIJSBERTSDR.  AARTSEN.                         

 

    5 de   GENERATIE  VAN  JACOB  DAVIDTSZN.  LEEFLANG.

 

 

    1 ste  Huwelijk:

 

    JACOB   DAVIDTSZN.     LEEFLANG      &       LIJSBETH LEENDERTSDR.  SCHEEPMAKER

 

     Ged.     14-04-1720  Vreeland     R.K.                           Ged.     25-02-1720  Kortenhoef      R.K.

     Otr.      10-05-1743  Kortenhoef                                    Otr.       10-05-1743          "

     Getr.    24-05-1743           "                                              Getr.     24-05-1743          "

     Ovl.                                                                                   Ovl.

 

    Getuige:  (Neeltje  Jansdr. Leeflang)

           

    Opmerking:  Lijsbeth Leendertsdr. Scheepmaker is de dochter van Leendert Crijnenszn.

    Scheepmaker en van Marritje Jansdr. Janmaet.

 

    2 de  Huwelijk:

 

    CORNELIS  WILLEMSZN.  PORTENGEN                

 

     Ged.                        Kortenhoef        R.K.                        Ged.                       Kortenhoef          R.K.

     Getr.   07-03-1756           "                                                 Getr.   07-03-1756          "

     Ovl.                                                                                     Ovl.

 

    Opmerking:  Cornelis  Willemszn.  Portengen  is  wedunaar  van Marritje de Geus.

 

 

    Uit  het  1 ste huwelijk zijn  4  kinderen  geboren.

 

    1.  Krijn               Jacobszn.  Leeflang

 

    Geb.    03-02-1744  Vreeland

    Ged.    08-03-1744         "                   J.ovl.

 

 

    2.  David               Jacobszn.  Leeflang

 

    Geb.     04-07-1745  Vreeland

    Ovl.     04-07-1745         "                  J.ovl.

 

 

    3.  David              Jacobszn.  Leeflang

      

    Geb.     02-04-1747  Vreeland

    Ged.     02-04-1747         "                  J.ovl.

 

 

    4.  Leendert       Jacobszn.  Leeflang.....................................................   (zie  6 de generatie).

 

    Geb.     16-02-1749  Kortenhoef

    Ged.     18-02-1749          "

 

    Opmerking:  Leendert  Jacobszn.  Leeflang  is  Hervormd  gedoopt,  hij trouwt Katholiek.

 

 

 

                        -------------------------------------------------------------------------------------

 

    LEENDERT  JACOBSZN.  LEEFLANG                                                                                                                            

    JACOB  DAVIDTSZN.  LEEFLANG  en  van  LIJSBET LEENDERTSDR.  SCHEEPMAKER

 

          

    6 de  GENERATIE  VAN  LEENDERT  JACOBSZN.  LEEFLANG.

 

           

 

    LEENDERT  JACOBSZN.  LEEFLANG                PHEMMETJE  JACOBSDR.  SPLINT

 

    Geb.   18-02-1749 Kortenhoef    R.K.                        Geb.                      Waveren      R.K.

    Getr.   12-04-1774 Waveren                                        Getr.   12-04-1774          "

    Ovl.    15-10-1814        "            65 j.                           Ovl.     c.a.    1779          "           c.a.   29 j.

          

 

   2 de Huwelijk:                                                             Antje               Hoogebeen

                                                                                   

                                                                                           Geb.                        Waveren

   Getr.   19-11-1779 Waveren                                         Getr.   19-11-1779          "

                                                                                            Ovl.                                 "

 

 

   Uit het  1 ste huwelijk zijn 4 kinderen geboren.

 

   1.      Gertrudis            "                      "           "     13-02-1775        "

 

   2.      Maria                   "                      "           "     10-03-1776         "

 

   3.     Christina             "                      "           "     26-04-1777         "

 

        4.     Jacobus                "                      "           "     27-08-1778         "

 

   Uit het 2 de huwelijk zijn 8 kinderen geboren.

 

    5.    Jacobus                  "                     "           "     23-04-1780         "         (zie 7 de generatie)

 

    6.    Arnoldus               "                      "           ''    30-10-1781          "

 

    7.    Arnoldus               "                      "           "    17-02-1783          "

 

    8.    Lambertus             "                      "           "    17-01-1785          "

 

    9.   Gertrudis               "                      "           "    21-08-1788           "

 

    10.  Christina               "                     "            "    08-10-1789           "

 

    11.   Lambertus            "                      "            "    25-03-1791          "

 

    12.   Lijsje                    "                       "            "    31-01-1794          "

           

   Opmerking:   Leendert  Jacobszn. Leeflang  is Hervormd  gedoopt,  maar  hij trouwt Katholiek.

 

                           _________________________________________

 

    JACOBUS LEENDERTSZN.  1780  is het 5 de kind van;

    LEENDERT JACOBSZN.  LEEFLANG 1749, en van PHEMMETJE JACOBSDR. 1750.                    

       

 

    7 de GENERATIE  VAN  JACOBUS LEENDERTSZN.  LEEFLANG.

 

    1 ste Huwelijk:

 

    JACOBUS  LEENDERTSZN.  LEEFLANG              HELENA LELIEVELDSDR.     (LENA)

 

    Ged.   23-04-1780  Waverveen      R.K.                          Ged.   13-01-1785 Vinkeveen    R.K.

    Getr.   18-11-1804  Vinkeveen                                          Getr.   18-11-1804          "

    Ovl.    17-07-1842          "                62 j.                           Ovl.     14-07-1834          "            49 j.               

                                                                                                                                                                                                                                    

    Beroep:  Veenman.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                

    2 de Huwelijk:                                                                   JOHANNA  BEURDENSDR. 

                                                                                                   Ged.             1799 Lith                  R.K

    Getr.  05-01-1835 Vinkeveen                                              Getr.  05-01-1835 Vinkeveen

                                                                                                   Ovl   17-09-1844          "              44 j.                                        

                                                                                                   Beroep;  dienstbaar

 

 

   Opmerking: Johanna van Beurden is een dochter  van Theodorus van Beurden en van

                                Carolina Muhlhausdr.  (beide te Lith overleden).

     

    Uit het eerste huwelijk zijn 12 kinderen geboren.

 

    1.   Phemmetje     Jacobusdr.  Leeflang        Geb.  00-00-1806 / Ovl. 10-01-1890.  83 j.                                                

 

    2.   Pieter                      "    zn.        ''              ''    09-03-1808 /    ''   22-07-1867.  59 j.

 

    3.   Leendert                 ''   zn.         ''             ''               1809 /    ''   28-08-1809.  J.ovl.

 

    4.   Petronella              ''   dr.          "             "     21-10-1811 /   ''    27-12-1891.  80 j.

 

    5.  Geertrui                  ''   dr.          "             "     05-09-1814 /   "    04-02-1816.  J.ovl.

 

    6.  Leendert                  "   zn.          "             "     29-01-1817 /   "    11-04-1843.   26 j.

 

    7.  Cornelis                  "   zn.          "             "     09-07-1819 /   "     24-10-1819.   J.ovl.

 

    8.  Maria                       "   dr.          "             "     05-08-1820 /   ''     04-01-1845.   24 j.

 

    9.  Cornelis                  "   zn.         "             "     15-07-1825 /    "     18-03-1868. / 42 j. (zie 8 ste gen.  De vader van Leendert Leeflang 1851

                                                                                                                                                                                 en de Opa van Cornelis Hendricus -

    10.  Elisabeth                "   dr.         "              "     07-07-1826 /    "     28-05-1860.   33 j.                            Leeflang 1897, die weer de vader was

                                                                                                                                                                                 van Rudolf Nicolaas Leeflang 1931.

    11.  Jacob                      "   zn.         "            "      18-02-1828 /    "     20-12-1892.   64 j.

 

    12.  Krijn                      "   zn.         "            "      14-10-1830 /    "     20-10-1830.   J.ovl.

 

    Uit het tweede huwelijk zijn nog 3 kinderen geboren.

  

    13.   Theodorus           "   zn.         "            "       16-08-1836 /   "     16-02-1871.    35 j.

 

    14.   Adrianus             "   zn.         "            "       04-12-1840 /   "     03-07-1849.    J.ovl.

 

    15.   Helena                 "   dr.         "            "       27-01-1843 /   "     05-03-1843.     J.ovl.  (zie onder)        

 

    Alle kinderen zijn geboren in Demerik de Heul.     (Gemeente Vinkeveen).

 

    Opmerking:  De 24 jarige Jacobus Leendertszn. Leeflang trouwde voor de eerste keer met de 19 jarige -

                             Helena Lelieveld die hem 12 kinderen schonk, zij overleed in 1834 op 49 jarige leeftijd.

                             De nu 54 jarige Jacobus Leeflang trouwde na c.a. 5 maanden na het overlijden van zijn eerste vrouw,

                             met zijn tweede vrouw. (de 35 jarige Johanna Beurden. Uit dit huwelijk zijn nog 3 kinderen geboren, 

                             zijn laatste kind Helena Jacobsdr. Leeflang

                             werd ruim 6 maanden na het overlijden van haar vader geboren, zij heeft c.a. een maand geleeft.                                                                  

 

                                      

    8 ste      GENERATIE.    CORNELIS   JACOBSZN.  LEEFLANG.                                                                                                                                                                                                                               1 ste huwelijk:    

    CORNELIS  LEEFLANG                                  JOHANNA  BREUREN

    Geb.   15-07-1825  Vinkeveen    R.K.                 Geb.   30-01-1829 Waverveen     R.K.

    Getr    08-06-1850  Vinkeveen-Waverveen      Getr.   08-06-1850 Vinkeveen-Waverveen

    Ovl.    18-03-1868  Abcoude-Proosdij              Ovl.    20-11-1889 Abcoude-Proosdij

    Beroep: Veenarbeider.    42 jaar.                       Beroep: Dienstbaar.   60 jaar.

 

   Opmerking:   Johanna Breuren is een dochter van  Jan Breuren  en van  Johanna  Catharina  Mulder                                               

   zij was de kleindochter van vaders zijde, van Willem Breuren en van Maria Hoofdman en van moeders

   zijde van Rijk.  Mulder en van Johanna Catharina Sudmuller. Willem Breuren en van een broer van                  

   Johanna  Breuren staat in het bevolkings- register van Abcoude-Proosdij genoteerd als zijnde een

   schand-broeder  ??  De Voogd was Willem Kruijswijk (Veenman) wonende te Uithoorn.

   Toeziende Voogd was IJzak Breuren (Arbeider) wonende te Wilnis.

 

   GIJS   de   Groot                                                 2.  de  Huwelijk:

   Geb.   09-02-1847 Ouder-Amstel

   Getr.  16-08-1872 Abcoude-Proosdij                 Getr. 16-08-1872 Abcoude-Proosdij

   Ovl.                                                                        Ovl.

   Beroep: Veenarbeider.     Wonende;  Proosdijer-polder Wijk  C.  huis 6.

 

   Opmerking:  Gijs de Groot oud 25 jaren is een zoon van Dirk de Groot (werkman) en van Hendrika Verhaal, beide wonende te Ouder-Amstel. 

   Johanna Breuren was tentijde  van het tweede Huwelijk met Gijs de Groot 43 jaar.

 

   Uit het 1. ste  Huwelijk zijn 8. kinderen geboren.

   A.  1.  Leendert   Leeflang    Geb. 17-07-1851  Vinkeveen - Waverveen.   (zie A. )                       

         2.  Johannes  Leeflang    Geb. 17-05-1853  Abcoude- Proosdij

         3.  Helena      Leeflang     Geb. 31-01-1856          "                "

         4.  Jacobus    Leeflang     Geb. 13-07-1858          "                "                 J.Ovl.

         5.  Willem     Leeflang     Geb. 24-11-1859          "                "                 Verdronken   25 jaar.

         6.  Johanna   Leeflang     Geb. 21-02-1862           "                "                 Ongehuwd.

   B.  7.  Jacobus    Leeflang     Geb..11-12-1864           "                "                  (zie B.)

   C.  8.  Cornelis   Leeflang     Geb.  09-05-1868          "                "                 (zie  C. )                 

 

   Opmerking;    Willem Breuren  (schand-broeder)  van Johanna  Breuren  Geb. 07-02-1833 te Waverveen is vanaf 26-06-1884 inwonend

   bij Johanna Breuren, te Abcoude-Proosdij.

   Het 8.ste kind  Cornelis Leeflang is 3. mnd. na het Ovl. van zijn vader geboren.

   Door het overlijden van Cornelis Leeflang op 18-03-1868, en het 2.de Huwelijk van Johanna-

   Breuren op 16-08-1872 met Gijs de Groot zijn alle kinderen stiefkinderen geworden.

 

   ================================================================================

 

  

  BIJ DE 8 STE GENERATIE VAN ;CORNELIS

  JACOBUSZN. LEEFLANG EN JOHANNA BREUREN  

              SPLITST  DE  STAMBOOM  ZICH  IN  DRI╦EN.                                                                                                                                 

                                     

  Drie  broers:

  1.  A.  LEENDERT      LEEFLANG     geb.  1851.   Vinkeveen-Waverveen.           

  2.  B.  JACOBUS         LEEFLANG     geb.  1864.   Abcoude-Proosdij.                  

  3.  C.  CORNELIS       LEEFLANG     geb.  1868.   Abcoude-Proosdij.