---------------------------------A.   9de GENERATIE  LEENDERT LEEFLANG--------------------------------

 

HOME

Leeflang vanuit de Vechtstreek

B. JACOBUS LEEFLANG

C. CORNELIS LEEFLANG

 

   (9 de)  GENERATIE.    LEENDERT   LEEFLANG    (A).

   1. ste  Huwelijk:

   Leendert   Leeflang                                                     Alida   Blok         

   Geb.   17-07-1851 Vinkeveen-Waverveen    R.K.     Geb.   02-03-1861 Vinkeveen-Waverveen      R.K.

   Getr.   08-09-1882          "                   "                         Getr.   08-09-1882          "                    "

   Ovl.    08-08-1943 Amsterdam                                     Ovl.    24-03-1884  Abcoude-Proosdij

   Beroep;  Turf-schipper.      92. jaar.                         22. jaar.

   Opmerking;  Geboren 1. uur  nachts te Vinkeveen,  huis-nummer  98.

 

   2. de  Huwelijk:                                                            Mijntje (Wilhelmina) van den Hoek

                                                                                           Geb.   30-11-1862  Vreeswijk         R.K.

   Getr.   20-11-1884  Abcoude-Proosdij                       Getr..  20-11-1884  Abcoude-Proosdij

                                                                                           Ovl.    27-03-1939  Amsterdam

                                                                                           Beroep;  Winkelierster.      77. jaar.

 

   Opmerking;    Leendert Leeflang,   oud 31. jaar geboren en wonende te Vinkeveen-Waverveen is een zoon van Cornelis Leeflang 1825

   en van Johanna Breuren 1829 wonende te Abcoude-Proosdij.

   Alida Blok, oud 21. jaar geboren en wonende te Vinkeveen-Waverveen minderjarige dochter van

   Klaas Blok  van beroep, arbeider en van Johanna Wilhelmina Vlietstra, getrouwd op19-05-1856

   te Vinkeveen.

   Leendert Leeflang,  weduwnaar van  Alida Blok, gaat een tweede huwelijk aan met, Mijntje van den Hoek,  oud ruim 20. jaren wonende

   te Vreeswijk, zij is de minderjarige dochter van, Lodewijk van den Hoek,  (sjouwersman) en van Dirkje Schreuder,  van beroep (Groenvrouw) ,

   zij koopt aangevoerde groeten op van de tuinders om het aan particulieren te verkopen.

 

   Uit het 1. ste  Huwelijk is 1. kind  geboren.

 

   1.  Cornelis       Leeflang   geb.  23-07-1883  Vinkeveen.       J.ovl.          (1 mnd.)

                                                   ovl.   27-08-1883           "       

   Uit het 2.de  Huwelijk zijn 9. kinderen geboren.

   2.  Johanna J.   Leeflang    geb.  30-09-1885  Amsterdam       69. jaar.    7. kinderen.     (tante   Jans)

                                                   ovl.   06-07-1955            "

   3.   Cornelis H.  Leeflang   geb.  09-12-1886  Abcoude-Pr.    J.ovl.         (1 dag)

                                                    ovl.   10-12-1886           "         "

   4.    Alida            Leeflang   geb.  25-06-1889  Amsterdam       69. jaar.  14. kinderen.      (tante    Alie)

                                                   ovl.   27-02-1959  Noordwijk

   5.    Maria W.     Leeflang   geb.  15-05-1892  Amsterdam       77. jaar.        kinderloos.   (tante    Marie)                                                                                                                                  

                                                    ovl    28-10-1969            "  

   6.    Johannes J. Leeflang   geb.  21-01-1894              "              J.ovl.                                                                                                                                    

   7.    Hendrica      Leeflang   geb.  20-08-1895  Amsterdam       J.ovl.                                                                                                    

   A.  8.  Cornelis H.   Leeflang    geb..25-01-1897  Amsterdam        zie   A.1.      ..................         (oom    Cor)

                                                          ovl.   10-05-1979            "                82. jaar.     5. kinderen B.                                                             

   B.  9.   Leonardus H.A. Leeflang  geb.  04-02-1902  Amsterdam        zie  B.1.     ..................       (oom     Leo) 

                                                               ovl.  21-09-1967            "                  65. jaar.     3. kinderen  

   10.  Hendrika W.M. Leeflang geb18-07-1908   Amsterdam                          ...................          (tante    Rika)

                                                         ovl.   14-01-1989            "                80. jaar.    3. kinderen.                                                       

   Opmerking;  Mijntje van den Hoek,  was in 1911 Winkelierster in snoep, water en vuur, (genoemd water en vuur winkel ),  in een inpandig pand

   aan de Lauriergracht  76  (Jordaan) Amsterdam. Het winkeltje was bereikbaar via de Snijdersgang naar de inpandige huisjes.  Mijntje van den Hoek,

   was 37.jaar lid van de Aartsbroederschap der H. Familie in de O.L. Vrouwe-kerk te Amsterdam.

 

   (10 de)              GENERATIE.   CORNELIS  HENDRICUS  LEEFLANG    (A.)

 

   Cornelis Hendricus Leeflang                         Dorothea Johanna Maria Molenaar   (zie stamboom Molenaar).

   Geb.   25-01-1897  Amsterdam    R.K               Geb.   06-06-1900 Amsterdam       R.K.   (zie ook  stamboom,

   Getr.   12-08-1926            "                                  Getr.   12-08-1926           "                            van  Tol  &  Adolfs.)

   Ovl.    10-05-1979            "                                  Ovl.    29-04-1989            "

   82. jaar.                                                               88. jaar.

   Beroep; Brandstoffen-handelaar.

   Opmerking;    Het  wettelijk-huwelijk vond plaats te Amsterdam op Donderdag  12 Augustus 1926 om 9 uur,  daarna volgde het kerkelijk-huwelijk

   in de R.K. Kerk O.L. Vrouw Koninging van de vrede,  Pijnackerstraat 9 te Amsterdam.  De getuigen bij het kerkelijk-huwelijk waren  Leonardus H.A. Leeflang

   (broer)  en  Josefa  Rooijen.  ??

   Opmerking;    Dorothea Johanna Maria Molenaar was een dochter van Rudolf Hubertus Antonius

                              Molenaar  en van  Hubertina Sophia Maria van Tol.

 

   Uit  dit  Huwelijk  zijn  5  kinderen  geboren.

   1.  Cornelis Leonardus      Leeflang  geb. 23-06-1927 Amsterdam.     (zie   A. 1-1. )

   2.  Sophia    Hubertina       Leeflang   geb. 20-01-1929 Amsterdam.     (zie    gedragscode   (3)  Home pagina)

   3.  Wilhelmina  Maria       Leeflang   geb. 03-06-1930 Amsterdam.     (zie    gedragscode   (3)  Home pagina)

   4.  Rudolf  Nicolaas            Leeflang   geb. 03-11-1931 Amsterdam.     (zie  A. 1-4.)

   5.  Leonardus Wilhelmus Leeflang   geb. 17-10-1933 Amsterdam.     (zie  A. 1-5.)

 

   Volgens het Rijks-archief  van  N. Holland  te  Haarlem.

   Op 1.juli 1924 is C.H. Leeflang een Brandstoffen-handel begonnen te Amsterdam aan de Prinsengracht 262, waar hij de paterre huurde voor f.50,00 per maand

   per 3. November 1924 huurde. C.H. Leeflang ook het keldertje (onderstuk) voor f.3,00 per maand, ook huurde hij een Aak (schip, 118 ton. van zijn vader

   (Leendert Leeflang)  voor f.62,00 per kwartaal met de naam "De Drie Gebroeders" w.s.  Leendert 1851,  Jacobus 1864, Cornelis 1868.

   Op Maandag  17. November 1924 is L.H.A. Leeflang als werknemer bij zijn broer  C.H. Leeflang in dienst getreden  t/m  Zaterdag 10. Mei 1925 voor f.20,00 per week.

   Op 8. April 1925 doet C.H. Leeflang als eigenaar opgaaf van een vennoot  (L.H.A. Leeflang).  De opgaaf werd gedaan in het  Handels-register van de

   Kamer van Koophandel  met mondelingen bepalingen. Op 20 April 1925 geeft de Secretaris last tot inschrijving der opgaaf. Op 16-02-1926 wijziging;

   de mondelingen overeenkomst vervalt, het wordt nu een vennootschap onder de naam "Firma  Gebr.  Leeflang"  en is aangegaan tot ultimo December 1931,

   zij wordt telkens stilzwijgend voor de tijd van een jaar verlengd. Deze akte is op 25-01-1926 (op zijn verjaardag) voor de Notaris M. Kluwer te Amsterdam verleden.

   De Secretaris geeft last tot inschrijving der opgaaf op 18-02-1926.

   Opmerking;  In de 2. de week van Augustus 1926 toen C.H. Leeflang trouwde, namen zij ieder aan salaris  f. 30,00 per week de man. Deze gegevens komen uit

   een met de hand geschreven kasboekje uit 1924 tot 1927 van mijn vader.                                                          Door;  R.N. Leeflang.    28-11-2000.

 

 

   GENERATIE.  CORNELIS  LEONARDUS  LEEFLANG.   (A. 1-1. zoon.)

   Cornelis Leonardus Leeflang                                 Annie  van  de  Werff  

   Geb.   23-06-1927  Amsterdam         (R.K)                Geb.   04-08-1932  Amsterdam         (R.K.)

   Getr.  02-03-1954             "                                          Getr.  02-03-1954             "

   Ovl.                                                                               Ovl.

   Beroep;  Chauffeur,  en onderhoud-wagenpark  bij  "Firma Gebr. Leeflang"  Brandstoffenhandel.

 

   Opmerking;  Cornelis Leonardus Leeflang is geboren op Vrijdag 23-06-1927 en ook gedoopt op

                            Vrijdag 23-06-1927 de doop vond plaats in de R.K. Kerk O.L.  Vrouw Koninging -

                            Van De Vrede,  Pijnackerstraat  9  te  Amsterdam.

                            De Peetouders waren Leendert (Leonardus)  Leeflang en  Mijntje van den Hoek

 

   Uit  het 1. ste  Huwelijk  zijn  2. kinderen  geboren.

   1.  Reinoldus  Hendricus  Leeflang geb.24-02-1955 Amsterdam.   (zie    A. 1-1. a. zoon.)

   2.  Cornelis    Hendricus  Leeflang geb.02-10-1956 Amsterdam.   (zie    A. 1-2. b. zoon.)

 

   2. de  Huwelijk;                                                          Henriette  Theresia  Smit

                                                                                          Geb.   05-05-1946 Hardewijk

   Getr.  12-07-1974  Halfweg                                         Getr.   12-07-1974 Halfweg

                                                                                          Ovl.    02-06-1984 Amsterdam

                                                                                          38. jaar.

 

   3. Samenleving;                                                        Jeanne      Smit

                                                                                        Geb.               1943  Veenedaal

                                                                                        Ovl.     02-09-1993            "

                                                                                        50. jaar.

   Opmerking;  Cornelis Leonardus Leeflang  is bij de Burgelijkestand aangegeven op Maandag 26-06-1927  te  Amsterdam. 

   Het geboorte bericht stond in de krant  (De  Amstelbode)  van.Dinsdag 27-06-1927 te Amsterdam

 

                           

   GENERATIE.  REINOLDUS  HENDRICUS  LEEFLANG.   (A. 1-1.a. zoon.)

   Reinoldus  Hendricus  Leeflang                         Laura     Vergeer

   Geb.   24-02-1955 Amsterdam        (R.K.)             Geb.   28-02-1957 Amsterdam     (R.K.)

   Getr.   02-06-1978          "                                        Getr.   02-06-1978           "

   Ovl.                                                                           Ovl.

   Beroep;

 

   Uit  dit  Huwelijk  zijn 3. kinderen geboren.

   1.  Mellissa  Maria.................................Leeflang   Geb.  30-11-1986 Alm.-Haven

                                                                                         Ovl.   30-11-1986    "          "

 

   2.  Martijn Lucien Alexander...............Leeflang  Geb.   12-02-1988 Alm.-Haven      A.1-1. a. kind 2.

 

   3.  Desiree Lucien Mellissa Maria......Leeflang  Geb.   02-02-1991 Alm.-Haven

 

 

   GENERATIE.  CORNELIS  HENDRICUS  LEEFLANG.   (A. 1-2.b. zoon.)

   Cornelis Hendricus Leeflang                               Esther    Kruijsman

   Geb.   02-10-1956 Amsterdam                                 Geb.   28-12-1954 Amsterdam

   Samenleving                                                             Samenleving

   Ovl.                                                                            Ovl.

   Beroep;  Horeca-ondernemer.

 

   Uit  deze samenleving  zijn  2. kinderen  geboren.

   1.  Yoeri          Leeflang                Geb.  07-03-1994  Amstelveen      A.1-2.b. kind.)

 

   2.  Nikita        Leeflang                 Geb.  07-02-1998 Amstelveen

 

 

   GENERATIE.  RUDOLF  NICOLAAS  LEEFLANG.   (A. 1-4. zoon.)

 

   Rudolf  Nicolaas  Leeflang                                 Hanna  Danahilde  Uhl

   Geb.   03-11-1931 Amsterdam      (R.K.)              Geb.   03-06-1936 Den  Haag       (R.K.)

   Ged.   04-11-1931           "                                       Ged.   13-12-1947 Amsterdam

   Getr.  05-01-1959           "                                       Getr.   05-01-1959 Amsterdam

   Ovl.   06-10-2007  Purmerend                               Ovl.

   Beroep; Electricien-Instrumentmaker bij Meijer & Kuntzel (weegwerktuigen) Papaverweg Amsterdam

                  1952-1953  Militaire-dienst  (titulair  Sergeant)

                  1954-1966 Chef - Kolenafd. bij  "Firma  Gebr.  Leeflang"  Brandstoffenhandel.

                  Vanaf  1967  Horeca-ondernemer.

 

   Opmerking;  Rudolf Nicolaas Leeflang is geboren op 03-11-1931 te Amsterdam en gedoopt op Woensdag 04-11-1931, de doop vond plaat in de
                           R.K. Kerk O.L. Vrouwe Koninging
 van de Vrede,  Pijnackerstraat 9. te Amsterdam. De Peetouders waren Nicolaas Ruckert  en  Johanna  Leeflang.
                          
Rudolf Nicolaas Leeflang is bij de Burgelijkestand aangegeven, op Woensdag  04-11-1931 te Amsterdam. Het geboorte bericht stond in de krant
                           (De Amstelbode) van Donderdag 05-11-1931 te Amsterdam.
                          
                           Het kerkelijk huwelijk van Rudolf Nicolaas Leeflang en  Hanna Danahilde Uhl vond plaats op  28-01-1959 in de R.K. Kerk  O.L. Vrouw Koninging
                           van de Vrede
Pijnackerstraat  9  te Amsterdam. De getuigen bij het huwelijk waren de broers Leonardus Wilhelmus Leeflang  en 
                           Cornelis -
Leonardus Leeflang.

   Opmerking: Hanna Danahilde Uhl is een dochter van:
                          
Frederikus Johannes Uhl      geb. 23-07-1907 Amsterdam N.H / ovl. 22-01-1990 Amsterdam  
                           Maria        Theresia     Palm   geb. 03-07-1912 Gelsenkirchen - Horst (Dld) / ovl. 30-12-2003 - Purmerend.
                           Zie ook stamboom van de Familie UHL                                                                                                                                                            

 

   Uit  dit  Huwelijk zijn  2. kinderen  geboren.

   1.  Mario    Enrico   Leeflang  Geb. 13-06-1966 Amsterdam.         (zie A. 4-1. zoon.)

   2.  Mike     Dennis  Leeflang  Geb.  26-01-1968 Amsterdam         (zie A. 4-2. zoon.)

 

 

   GENERATIE.   MARIO  ENRICO  LEEFLANG.    (A. 4-1. zoon.)

   Mario  Enrico  Leeflang                                   Deborah  Taal

   Geb.   13-06-1966  Amsterdam     (R.K.)           Geb.   22-07-1971  Aarau  Zwitserland

   Getr.   01-04-1996  Purmerend                           Getr.   01-04-1996  Purmerend

   Ovl.                                                                       Ovl.

   Beroep;  Service Engineer  ICT                      Client begeleidster  (gehandicaptenzorg)

   Uit  dit  Huwelijk  zijn  2. kinderen  geboren.

   1.  Demi      Yarena     Leeflang    Geb. 05-05-1994  Purmerend.

   2.  Bodi       Yoeran     Leeflang    Geb. 27-08-1998  Purmerend............... (A. 4-2. kind.)

  Opmerking: Mario Enrico Leeflang en Deborah Taal zijn in Sept. 2007 gescheiden.
                          Mario E. Leeflang  woont nu samen met IJtje (Ida) de Jager
(geb. 14-01-1962 te Leeuwarden)

 

   GENERATIE.   MIKE   DENNIS   LEEFLANG.      (A. 4-2. zoon.)

 

   Mike   Dennis   Leeflang                                    Barbara  Joanna  Fr.  Simons

   Geb.   26-01-1968  Amsterdam                             Geb.   06-10-1970  Purmerend

   Samenleving .                                                        Samenleving.

   Getr.   01-08-2006  Purmerend                              Getr.   01-08-2006          "                                                                         

   Ovl.                                                                          Ovl.

 

   Beroep;  Dakdekkers-bedrijf.                          Beroep;  Cassiere.

 

   Opmerking;  Barbara Joanna Fr.  Simons  is een dochter van;  Robert Jozef  Frans  Simons,

                            geb. 30-03-1937 Djakarta  en  van  Joyce  Pieroelie  geb. 04-10-1946 Batavia.

                            Voor het Koloniale tijdperk heette  de Hoofdstad  van Indonesie Djakarta tijdens het  Koloniale tijdperk  Batavia,  daarna  weer Djakarta.

   Uit deze samenleving zijn  2. kinderen  geboren.

   1.  Kenneth        Robert    Leeflang   Geb. 08-11-1993  Purmerend.     (A. 4-1.kind.)

   2.  Samantha     Esmee     Leeflang   Geb. 11-07-1999  Purmerend.

 

         ----------------------------------------------------------------------------------

 

   GENERATIE.   LEONARDUS   WILHELMUS   LEEFLANG.      (A. 1-5. zoon.)

 

   Leonardus  Wilhelmus  Leeflang                            Catharina  Elisabeth  Maria  de Vre

   Geb.    17-10-1933  Amsterdam      R.K.                     Geb.    26-06-1941 Amsterdam        R.K

   Ged.    17-10-1933            "                                           Ged.               1941           "

   Getr.   29-05-1964            "                                            Getr.    29-05-1964           "

 

   Wonende;  te Purmerend.                            Wonende; te  Amsterdam  na 29-05-1964 in Purmerend.

 

   Beroep;  Chauffeur  Tankwagen,  bij de "Firma  Gebr.  Leeflang"  Olie  &  Kolenhandel  te  Amsterdam.

   Opmerking;  Er werd op Woensdag 18-10-1933 te Amsterdam  bij de Burgelijkestand aangifte gedaan van de geboorte op 17-10-1933 van  

                           Leonardus Wilhelmus Leeflang. Volgens het doopboek van de R.K. Kerk  O.L. Vrouwe Koninging Van De Vrede, Pijnackerstraat 9. te Amsterdam

                           is hij geboren op 16-11-1933 en gedoopt op 17.Oktober. (hij is zowel geboren als gedoopt op 17-10-1933 te Amsterdam. Het geboorte bericht

                           stond in de krant  (De Nieuwe Dag) van Donderdag 19-10-1933 te Amsterdam.

   Opmerking;  De Peetouders waren Wilhelmus Gerardus Vink en Alida Leeflang.

                           Catharina Elisabeth Maria de Vre is een dochter van; Mattheus  (Thijs)  Franciscus de Vre 1914  en  van  Elisabeth Gesina Wilhelmina  

                           Ruckert  1918.

   Uit  dit Huwelijk  zijn 2. kinderen  geboren.

   1.  Richard      Leeflang      Geb. 14-03-1969 Purmerend.    (zie  A. 5-1. zoon.)

   2.  Menno        Leeflang      Geb.  04-07-1972 Purmerend    (zie  A. 5-2. zoon.)  

 

 

   GENERATIE.   RICHARD   LEEFLANG.   (A. 5-1. zoon.)

   Richard       Leeflang                                                   Jolanda   De     Vries

   Geb.   14-03-1969  Purmerend        (R.K.)                     Geb.   06-02-1971  Purmerend

   Getr.   15-05-1992           "                                               Getr.  15-05-1992            "

   Ovl.                                                                                   Ovl.

   Beroep;  Electro-monteur.                                           Beroep;  Kapster.

   Uit  dit  Huwelijk  zijn  2. kinderen  geboren.

   1.  Stephanie       Leeflang   Geb.   21-02-1995  Purmerend.

   2.  Jordy               Leeflang   Geb.   10-04-2000  Purmerend.............(A. 5-1. kind.)

 

   GENERATIE.   MENNO     LEEFLANG.    (A. 5-2. zoon.)

   Menno      Leeflang                                                         Anita    Maria    Meerleveld

   Geb.   04-07-1972  Purmerend      (R.K.)                         Geb.   06-09-1970  Amsterdam

   Getr.  06-07-1995            "                                                 Getr.  06-07-1995   Purmerend

   Ovl.                                                                                     Ovl.            

   Beroep;  Vertegenwoordiger.                                        Beroep;  Administratief-medewerkster.

   Uit  dit  Huwelijk  zijn   2    kinderen  geboren.

   1.  Sheryl  Danielle         Leeflang   Geb.  29-08-1997  Purmerend.

   2.  Dave      Leon               Leeflang   Geb.   13-12-2001 Purmerend..............(A. 5-2. kind.)                                                                           

                                                                                                                                                                       

 ________________________________________________________________________                      

 

   (10 de )      GENERATIE;  LEONARDUS HENDRICUS ANTHONIUS LEEFLANG   (B. )

 

   Leonardus Hendricus Ant.  Leeflang                        Agatha         Doodeman

   Geb.   04-02-1902  Amsterdam         (R.K.)                   Geb.   22-01-1898 Sloten       (R.K.)

   Getr.  30-09-1926             "                                              Getr.   30-09-1926 Amsterdam

   Ovl.   21-09-1967             "                                              Ovl.    02-04-1981 Haarlem

   65. jaar.                                                                           83. jaar.

   Beroep;  Brandstoffen-handelaar.

 

   Opmerking;  Het wettelijk-huwelijk vond plaats op Donderdag 30. September om 9. uur, daarna het kerkelijk-huwelijk.

          "               In de  tweede week van Augustus 1926 toen zijn broer  Cornelis Hendricus Leeflang 1897 trouwde (12. Augustus 1926)  namen

                           zij aan salaris per week f.30,00 de man. Deze en meer gegevens komen uit een met de hand geschreven kasboekje uit de twintige jaren van mijn vader.

   Opmerking;  Volgens het dossier uit het Handels-register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam is op 1. juli 1924 C.H. Leeflang gestart met een

                            Brandstoffen-handel aan de Prinsengracht 262.  Op 8. April 1925 doet C.H. Leeflang als eigenaar opgaaf van een Vennootschap onder Firma

                            L.H.A. Leeflang.  Op 20 April geeft de Secretaris last tot inschrijving der opgaaf in het Handels-register ;  "Firma  Gebr.  Leeflang"  

                            Brandstoffen-handel

   Opmerking;  Leonardus H.A. Leeflang  was een man met leiders capaciteiten. Hij heeft jaren in het collectanten-college gezeten. Mede  door het organisatie

                           vermogen en de  connecties in de R.K. kerk  van Amsterdam groeide de klanten-kring van de Firma  Gebr.  Leeflang"  gestadig.

 

   Uit  het boven staande  Huwelijk  zijn   3. kinderen  geboren.

   1.  Leonardus Wilhelmus    Leeflang     Geb.  12-12-1927  Amsterdam          ( B.1-1.)   zoon v.  B.

   2.  Maria        Wilhelmina    Leeflang     Geb.  26-08-1929  Amsterdam          (zie gedragscode (3) (boven in)

   3.  Wilhelmina Johanna A.  Leeflang     Geb.  24-05-1931  Amsterdam.         (zie gedragscode (3) (boven in)

  

   LEONARDUS  WILHELMUS   LEEFLANG.     (LEO)   (B. 1-1.)

   Leonardus Wilhelmus  Leeflang    (Leo)             Maria Adriana Theresia van der Heijden    (Mia)

   Geb.   12-12-1927  Amsterdam         (R.K.)                        Geb.    14-03-1930  Amsterdam        (R.K.)

   Getr.             1954            "                                                    Getr.              1954            "

   Ovl.    24-12-1996  Breda                                                     Ovl.

   Beroep; Kantoor-bediende, bij de  "Firma Gebr. Leeflang"  Olie & Kolenhandel, Prinsengracht 262-264  te  Amsterdam  (C).

              daarna,  werkzaam bij Kolenhandel  Oranje-Nassau  Maier, Haarlemmermeer-station Amstelveenseweg  266  Amsterdam.

                Tapijt-verkoper,  Touringcar-chauffeur.

   Opmerking;  Maria Adriana Theresia van der Heijden  (Mia)  is een  dochter van  Arnoldus Johannes van der Heijden en van

   Adriane Geertruide van der Heijden-Tan.

   Uit  dit  Huwelijk  zijn  3. kinderen geboren.

   1.  Maria            Adriane       Agatha             Leeflang  (Marianne)

   Geb.   11-07-1955  Amsterdam.

   2.  Ronaldus      Leonardus   Arnoldus        Leeflang  (Ron)........................ ( B.1-2.)   zoon v.  B.1-1.)

        Geb.   18-04-1957  Amsterdam                            

   3.  Jeanette   Maria                                Leeflang  (Ingrid)

        Geb.  17-08-1961  Amsterdam                                       

   Opmerking;  Leonardus Wilhelmus Leeflang  had in het begin der zestige jaren een buitenechtelijke verhouding met  G.M.P. Bleekemolen  (Paula),

                           die op het kantoor van de "Firma Gebr. Leeflang" werkzaam was als administratief medewerkster.

 

   Leonardus Wilhelmus Leeflang                            G.M.P.  Bleekemolen   (Paula)

   Geb.   12-12-1927 Amsterdam                                      Geb.   01-06-1946  Amsterdam

   Opmerking;  Uit deze buitenechtelijke  verhouding  is  in  ieder  geval  1. kind geboren. De geboorte heeft in alle stilte plaats gevonden in het Nonnen-Klooster, 

                           grensende aan het bejaarden tehuis  St. Bernardus  hoek Paseerdersstraat-Marnixstraat Amsterdam.

 

   RONALDUS  LEONARDUS  ARNOLDUS  LEEFLANG.        (B. 1-2.)     (RON)

   1. ste  Huwelijk:

   Ronaldus Leonardus Arnoldus Leeflang                  Ria   H.E.   Buitenweg

   Geb.   18-04-1957  Amsterdam        (R.K.)                    Geb.   23-11-1957  Amsterdam        (R.K.)

   Getr.   02-10-1980            "                                              Getr.   02-10-1980            "             

   Ovl.                                                                                   Ovl.

 

   Beroep;  Touringcar-chauffeur.

   Dit Huwelijk is ontbonden  op  17-09-1987  te Amsterdam.

   Opmerking;  Ronaldus Leonardus Arnoldus (Roepnaam  Ron) is een kleinzoon van;  Arnoldus Johannes  van  der  Heijden  en  van Adriane Geertruida van der -

                            Heijden.  Ronaldus Leonardus Arnoldus Leeflang is gedoopt op 18-04-1957 in de Kerk van de  H. Franciscus  Xaverius, "DE  KRIJTBERG" 

                            te  Amsterdam in aanwezigheid van de Peetouders  Leonardus Hendricus Antonius Leeflang en Agatha Doodeman

   Uit  dit  Huwelijk  is  1. kind  geboren.

   1.  Ferry         Leeflang     Geb.  11-06-1982 Amsterdam .............(B. 1-2. zoon v.  B.1-2.)

   2. de  Huwelijk:

                                                                                      Manon         Junger

                                                                                         Geb.   14-03-1963  Amsterdam

   Getr.  09-08-1991  Amsterdam                                   Getr.   09-08-1991            "

                                                                                         Ovl.

   Uit  dit Huwelijk  zijn  2. kinderen  geboren.

   1.  Diana           Alessa         Leeflang      Geb.  12-09-1994  Amsterdam.

   2.  Milene         Estelle         Leeflang      Geb.  12-09-1994            "          Tweeling met voorgaande.

 

   Dit  was  de volledige Stamboom  van  Leendert Leeflang  1851.  (A).