-------------------------STAMBOOM MOLENAAR-----------------------
 

HOME

Leendert Leeflang

 

GENEALOGIE  VAN  DE 

FAMILIE MOLENAAR

 

 

UIT HET JIER BOEKJE VAN DE FAMIL1E  MOLENAAR TE FRIESLAND.

 

De oorsprong van deze katholieke familie Molenaar ligt in Lemsterland Friesland. 

De eerste generatie hebben we niet duidelijk kunnen identificeren. Daar Nolke en Heere

soms ook met Wybes worden  aangeduid is het niet mogelijk dat zij zoons zijn van                                                                                                                                 Wybe Heers, in 1708 boer te Eesterga, in 1718 en in 1728 te Follega. Vrij zeker zijn ze

 kleinzoons (in vrouwelijke lijn  ?, altans familieleden van Mintje Nolckes te Follega,

 Die we met zijn zoon Nolcke Mintjes in een bloederig verhaal in de criminele sententies

van 18 september 1708 aantreffen. Voor bekend werd de naam Molenaar voor het eerst

 in 1783 gevoerd  (Ra lem L4 folio 176v) en wel door Wybe Nolkes (IIIe). Daar -                

 betrokkene zelf koopman was en zijn vader schipper, is het onduidelijk hoe men aan de    

familienaam kwam. Van enkele familie leden is een akte van naamsaanneming uit 1811

 bekend, waarbij de naam Molenaar officieel werd aangenomen.                                                                                                              

 

De naamsaanneming uit 1811, is bij de wet door Napoleon (Bonapartes) uitgevaardigd.

 

MOLENAAR .1.

 

GEZINSBLAD VAN DE FAMILIE , HEERES  (MOLENAAR) - NOLKES     

DE OUDSTE GENERATIE,S  MOLENAAR IN LEMSTERLAND  (Friesland).

 

WYBREN  HEERES  (MOLENAAR)                   MAIKE    NOLKES

 

Geb.    circa  1675  Follega         R.K.                     Geb.    circa  1677 Doniaga

Getr.   21-04-1701        "                                           Getr.    21-04-1701 Follega

Ovl.                                                                            Ovl.

 

Opmerking;  Attest  van  Lemmer  om elders  te  trouwen.

 

Uit dit huwelijk zijn 2 kinderen geboren.

 

(1)    Nolke   Wybrens    (Molenaar)  .........................................volg  IIa.

 

(2)    Heere   Wybrens    (Molenaar.............................................volg  IIb.

 

Opmerking;  De naam  Molenaar is nog niet officieel, (pas in 1811.)

                         Peter  Wybes,  was doopgetuige op 22-01-1747  Follega   (oom).

 

                           ================================================

 

MOLENAAR  (2).

 

GEZINSBLAD VAN DE  FAMILIE, WYBRANS (WYBRENS)  (MOLENAAR)

 

NOLKE  WYBRANDS (WYBRENS is het 1.ste kind van;     

WYBRENS  HEERES  en van  MAIKE  NOLKES.

 

IIa. )   NOLKE  WYBRANDS (MOLENAAR)              FROUKJE  PIETERSDR.

 

           Ged.    doopb.Follega  R.K. gaat tot 1717           Ged.    doop niet gevonden.

           Getr. trouwb.        "                    "     "     "             Getr.    trouwb.     Follega  R.K.

           Getr.   circa    1733 Lemmer                                    Getr.    circa          1733  Lemmer

           Ovl.    na        1773       "                                          Ovl.     na              1772        "

 

Opmerking; Nolke Wybrands schipper te Oosterzee, later te Follega, in 1749

aldaar vermeld als "een arme schuitenvaerder met een swaar huisgezin"

 

               Uit dit huwelijk zijn 7 kinderen geboren.

 

(1)    Wybren    Nolkes      Molenaar........................................................................volg  IIIa.

(2)    Peter               "                   "                      Ged. 20-03-1736  was in 1766 doopgetuige.

(3)    Mentje            "                  ''          (Meinse)  ....................................................volg  IIIb.

(4)    Reinck            "                  "          (Regnerus) .................................................volg  IIIc.

(5)    Saake              "                  "        .......................................................................volg  IIId.

(6)    Mayke            "                  "  Ged.09-11-1744) geb Follega, getr.30-04-1771 Andries

(7)    Wybe              "                 "         .......................................................................volg  IIIe.

                          ================================================

 

 

MOLENAAR   3.

 

GEZINSBLAD VAN DE FAMILIE  HEERE  WYBRENS  en  AALTJE FEDDES  

 

HEERE  WYBRANDS (WYBRENS)  is het 2 de kind van;       

WYBRENS  HEERES  en van  MAIKE  NOLKES.

                      

IIb.   HEERE   WYBRENS  (MOLENAAR)            AALTJE      FEDDES   (weduwe)

 

         Ged.                                                                      Ged.

         Getr.   12-01-1733  Lemmer                                Getr.    12-01-1733  Lemmer

         Ovl.                                                                       Ovl.

 

Beroep;  boer te Oosterzee, in 1749 "een heel zobere boer,

die de kost niet best kan winnen".

 

Uit dit  huwelijk  zij  3 kinderen geboren.

 

(1)    Mayke       Heeres      (Molenaar)   ged.  02-12-1733  Lemmer.

 

(2)    Trintje              "                   "               "    09-12-1737         "

 

(3)    Fedde              "                   "                "   03-10-1739         "

                                                                     geb.                       Oosterzee

 

                           ====================================

 

MOLENAAR 4.

 

WYBRENS  NOLKES  (MOLENAAR) is het 1. ste  kind  van;           

NOLKE  WYBRENS  (MOLENAAR)  en  van  ZWAANTJE  FEMMES DE LANGEN

 

IIIa.)    WYBREN   NOLKES  (MOLENAAR)      ZWAANTJE  FEMMES DE LANGEN

 

            Geb.               1734  Lemmer                         Geb.              1739  Eesterga

            Ged.    04-05-1734        "           R.K.            Ged.    15-01-1739 Lemmer       R.K.

            Getr.   15-01-1765         "                               Getr.   15-01-1765        "

            Ovl. tus.1772-1780       "                               Ovl.

 

            Zwaantje (Susanna) Femmes de Langen is een dochter van;

            Femme de Langen en Annigjen Cleises.

            Zwaantje hertrouwde op 07-09-1781 te Lemmer met Jouke Alberts.

 

            Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen geboren.

 

(1)       Nolke       (Nicolaas)   Wybrens  (Molenaar)    ged. 22-11-1766 Lemmer       R.K.

                                                                                  1811 aanname naam  Molenaar

                                                                                  Hij had toen 5 kinderen tussen 2 en15 jaar.

 

(2)     Annigje                         Wybrens           "             ged. 09-05-1768 Lemmer       R.K.

                                                                                            huwelijks  getuige  Vrauke

 

(3)     Vrauke     (Vroukje)      Wybrens          "              ged. 14-05-1770 Lemmer       R.K.

                                                                                            getr. 15-05-1791 met Pieter Martens

 

(4)     Renske                           Wybrens         "              ged. 03-06-1772 Lemmer        R.K.

                                                                                                     huwelijks getuige Vrauke

 

                            ===========================================

 

 

MOLENAAR   5.

                                                                                                                                                          

FAMILIE MEINSE NOLKES (MOLENAAR) is het  3 de kind van;

NOLKE WYBRANDS (MOLENAAR)  -  FROUKJE PIETERSDR.

 

IIIb.   MEINSE  NOLKES  (MOLENAAR)            TRIJNTJE      PIETERSDR.

 

Geb.                1738  Oosterzee                                 Geb.    25-12-1741  Teroele

Ged.     26-05-1738  Lemmer          R.K.                   Ged.                         Doniawerstal    R.K.

Otr.      01-11-1767  Follega                                      Otr.      01-11-1767  Follega-attestatie Langweer

Getr.    24-11-1767  Statiehuis ter Heide                 Getr.    24-11-1767  Statiehuis ter Heide

(Dit is de latere statie St.Nicolaasga).

Ovl.     21-05-1810  Lemmer           72 jaar.             Ovl.     14-05-1821  Lemmer  79 jaar.

 

Beroep;  Schipper te Lemmer, Teroele  en  Follega.

(attestatie afgegeven om elders te trouwen.

Trijntje  Pieters is een dochter van; Pieter Wiebes (boer) en Wobbigjen Gerrits.

In 1811 aanname van de naam Molenaar voor haar zelf en de dochters; Wobbigjen,               

Froukje en Maike.  (verplicht door Napoleon in 1811.)

 

Uit dit huwelijk zijn  10  kinderen  geboren.

 

(1)   Nolke        Meinses    (Molenaar)   ged.  25-11-1768 Lemmer                R.K.   J.ovl.

 

(2)   Pieter               "                    "              "     27-07-1770 Huis ter Heide     R.K.  J.ovl.

 

(3)   Itse                  "                    "              "     Tweeling met voorgaande    R.K.  J.ovl.

 

(4)   Wobbegjen    "                    "              "     05-01-1773 Huis ter Heide     R.K. 

 

(5)   Vroukjen         "                   "               "     27-07-1775      "    "       "         R.K.    

 

(6)   Nolke               "                   "               "     10-08-1777      "    "       "         Volg  1V.

 

(7)   Myke               "                   "               "     29-05-1779 Lemmer                 R.K. 

 

(8)   Pietertjen        "                   "                "     23-06-1783 Lemmer                 R.K.  ovl.1806, .

 

(9)   Pieter               "                   "                "     28-10-1784 Lemmer                 R.K. 

 

(10)  Wibering       "                   "                 "    27-01-1786 Lemmer                 R.K.

 

                                 =============================================

 

 MOLENAAR   6.

 

REGNERUS NOLKES (MOLENAAR) is het 4 de kind van;                                             

NOLKE WYBRENS (M0LENAAR)  en van FROUKJE PITERSDR.

 

IIIc.  REGNERUS  NOLKES (MOLENAAR)           JANTJE   PIETERSDR.

 

         Geb.                        Oosterzee                               Geb.

         Ged.    04-10-1740 Lemmer           R.K.                Ged.                               R.K.

         Getr.   19-0501766       "                                         Getr.   19-05-1766 Lemmer

         Ovl.    voor   1781       "                                         Ovl.

 

Uit  dit huwelijk zijn  4 kinderen  geboren.

 

(1)    Andreesjen                         Regnerus  Molenaar    ged.  24-04-1767 Lemmer.  R.K.

(2)    Pieter                                            "                 "              "    14-09-1769        "        R.K.

(3)    Nolke                                            "                 "              "    19-08-1771        "        R.K.

(4)    Vraukjen   (Veronica)                 "                "               "    27-10-1773       "         R.K.

 

                          ===============================================

 

  MOLENAAR   7.

 

SAAKE  NOLKES  (MOLENAAR)  is het 5 de kind van;                                                      

NOLKE WYBRENS (MOLENAAR)  en van FROUKJE PIETERSDR.

 

IIId.  SAAKE   NOLKES   (MOLENAAR)               TJITSKE  KEIMPES 

 

         Ged.    12-12-1742  Lemmer       R.K.                  Ged.                       Lemmer

         Getr.    23-01-1771        "                                      Getr.   23-01-1771        "

         Ovl.                               "                                       Ovl.                              "

 

Uit  dit  huwelijk  zijn  7 kinderen  geboren.

 

(1)     Pieter                            Saakes   (Molenaar)   ged.  10-03-1772 Lemmer  J.ovl.

(2)     Hauckjen   (Helena)         "                 "              "     09-12-1773        "       J.ovl.

(3)     Meyke                                "                "              "     03-07-1775         "   

(4)     Vraukjen                             "                "              "    19-01-1778          "       geb. Follega.

(5)     Haukjen                              "                "              "    09-04 -1780         "       geb. Lemmer.

(6)     Pieter                                  "                "               "    15-01-1782          "

(7)     Keimpe                               "                "               "    06-05-1784         "

 

                          =============================================

 

  MOLENAAR   8.

 

WYBE  NOLKES  (MOLENAAR)  is  het  7 kind  van;                                                           

NOLKE  WYBRENS (MOLENAAR)  en van  FROUKJE PIETERSDR.

 

IIIe.   WYBE   NOLKES  (MOLENAAR)         JANTJE    HYLKES  STEENSTRA

 

          Geb.                         Follega                              Geb.                        Sneek

          Ged.    22-01-1747  Lemmer       R.K.              Ged.                             "

          Getr.    03-05-1773  Sneek    Raadhuis           Getr.   03-05-1773       "     Raadhuis

          Ovl.     16-04-1810       "                                    Ovl.

 

Uit  dit  huwelijk  zijn  5 kinderen  geboren.

 

(1)    Wikjen          (Victoria)   Wybes   (Molenaar)   ged.  06-11-1774 Lemmer

(2)    Vraukjen       (Veronica)       "                 "               "    12-11-1778       "

(3)    Tietzke          (Tecla)             "                 "               "    15-03-1783       "

(4)    Hylke                                     "                 "               "    17-11-1785        "

(5)    Grietje                                    "                  "              "    03-11-1787        "

 

Wybe Nolkes; Beroep: koopman te Lemmer, hij voerde in 1783 de naam Molenaar.

 

                      =====================================================

 

MOLENAAR   9.

 

GEZINSBLAD  VAN  DE FAMILIE;  MOLENAAR - ASSEMA.                                      

 

NOLKE  MEINSES  MOLENAAR  is  het 6 de kind,  van;

MEINSE  NOLKES  (MOLENAAR)  en  van  TRIJNTJE  PIETERS.

 

1. ste HUWELIJK:

 

(IV)    NOLKE    MEINSES  (MOLENAAR)            RINSKE  ROMMERTSDR. ASSEMA

 

           Geb.               1777  Teroele                                 Geb 06-02-1784  Follega

           Ged.    10-08-1777  Huis ter Heide  R.K.       Ged.                                             R.K.

           Getr.    15-05-1803  Lemmer                            Getr.15-05-1803 Lemmer(in facie ecclesie)

           Ovl.     27-12-1821        "                53 jaar.    Ovl  24-08-1811        "             26 jaar.

 

Doopgetuigen:  Wibering  Nolkes   (oom geb. 1734)

Beroep.  Meestertimmerman,  als Nolke Meinses Molenaar.

Op  30-04-1803 ondertrouwd te Follega.

Rinske Rommertsdr. Assema is een dochter van Rommert Johannes Assema

en van Klaaske Femmes  de  Langen.

 

2. de  HUWELIJK:                                                   MARIJKE    WYTZES     KONIJN

 

                                                                                  Geb.    14-10-1784  Woudsend    R.K.

Getr.   07-01-1814  Woudsend                              Getr.    07-01-1814            "

                                                                                  Ovl.     01-09-1854            "          69 jaar.

 

 

Marijke Wytzes Konijn is een dochter van,

Wytze Baukesdr. Konijn en Meinou Wytzes.

 

Uit het  1.ste huwelijk  zijn 4 kinderen  geboren.

 

(1)    Rommert  (Rumoldus)   Nolkes Molenaar  ged. 20-05-1804 Lemmer   R.K.  J.ovl.

                                                                                        doopget. Johannes Rommerts (oom)

(2)    Meinse     Nolkes     Molenaar                      Molenaar - Straatsma       Volg  Va.

 

(3)    Rommert             "                  "                                 "       - De  Vries        Volg  Vb.       

 

(4)    Pieter                   "                  "                                 "         v.  de  Steele  Volg  Vc.

 

Uit het  2 de  huwelijk  zijn  ook  4  kinderen  geboren.

 

(5)    Wietze       Nolkes     Molenaar   geb.  27-01-1815 Lemmer ovl. 16-02- 1815 

 

 

(6)    Rinske                 "                  "             "    25-02-1816     "

 

(7)    Wytske               "                  "             "    15-05-1818      '' 

 

(8)    Vroukjen             "                  "             "    23-06-1820      "                      

 

 

                         ========================================

 

 

 MOLENAAR   10.

 

GEZINSBLAD VAN DE FAMILIE  MOLENAAR - STRAATSMA.                                      

 

MEINSE  NOLKES  MOLENAAR  is het  2 de kind  van;

NOLKE  MEINSES  MOLENAAR  en  van  RINSKE  ROMMERTSDR.  ASSEMA.

 

Va.     MEINSE   NOLKES  MOLENAAR            ANNA DANIELSDR.  STRAATSMA

 

           Geb.    20-09-1805  Lemmer       R.K.            Geb.    17-08-1808  Sneek       R.K.

           Getr.    20-06-1830  Sneek                             Geb.    20-06-1830       "

           Ovl.    31-05-1883        "           78 jaar.        Geb.    10-08-1864       "           56 jaar.

 

Beroep;  Timmerman,  later architect te Sneek.

Anna Daniels is een docnter van  Daniel Sjoerdszn. Straatsma,  (kuiper), en van

Vroukje  Jans van Swol.

 

Uit  dit  huwelijk  zijn  5 kinderen  geboren.

 

(1)   Regina         Molenaar     geb.  06-06-1831  Sneek

(2)   Fronica                "               "     22-03-1834       "    ,  ovl.  27-04-1834 Sneek   J.ovl.

(3)   Fronica                "               "     10-03-1835       "

(4)   Catharina            "               "     24-01-1838       "

(5)   Maria                  "               "      06-09-1841       "     

 

ZIE LEVENSBESCHRIJVING VAN  MEINSE NOLKES MOLENAAR (ARCHITECT)

 

Wellicht vanwege zijn timmermansachtergrond heeft Meinse Molenaar, die in 1845

tot stadbouwmeester van Sneek aangesteld werd, niet de allure van zijn voor-

ganger kunnen bereiken. Pyter Rollema (Sneek 10 oktober1786.  13-08-1845 was in

 1824 Pieter Reitsma opgevolgd als stadarchitect en had in 1838 het gebouw voor

 het kantongerecht ontworpen in decoratieve empire-vormen. In 1842 leverde hij het

 plan voor de doopsgezinde kerk in zijn woonplaats die een neo-klassicistisch voor-

gevel met een door pilassters gedragen fronton ontving.  De rol van Meinse Mole-

naar als stadsarchitect is nog niet onderzocht. Wel zijn er tekeningen van hem be-

waard gebleven, gedateerd in 1864, van een schuur-achtig gebouw van een verdie-

ping dat aan een van de lange ziojden veel grote vensters ontving. Het is mogelijk  

een schoolgebouw. Ook is bekend dat het gemeentebestuur van Sneek in 1855

(zie de advertentie in de Leeuwarder Courant van 10 augustus ) een ziekenzaal, de  

 draaibrug bij de Oosterpoort, de vaste brug bij de begraafplaats, de steiger in de                                   

klok en het gebouw voor de latijnse school aanbesteede.

Toch is het zelfs nog niet bekend, wanneer Molenaar het ambt overdraagt aan                   

J,P.h. Hogendijk, die in 1877 de functie van stadsarchitect bekleedt.

Meinse Molenaar heeft in elk geval de vrijheid gehad om zich naast het officiele                            

ambt ook te ontplooien als particulier architect. In kleinere plaatsen was dit gebruike-      

 lijk en voor de betrokkenen  waarschijnlijk noodzakelijk om aan een behoorlijke brood -       

winning te komen. De voornaamste tot nog toe achterhaalde opdrachten die Meinse 

 ontving waren die voor de hervormde kerken van Scharnegoutum en IJsbrechtum.

 deze resp. op 28 februari 1861 en 3 maart 1865 aanbestede kerken zijn gebouwd in een

traditionele stijl waarbij voor IJsbrechtum vooral terug gegrepen lijkt te zijnop romaanse

stijl kenmerken. In 1857 werd de doopsgezinde kerk van IJlst gebouwd, eveneens een

ontwerp Meinse Molenaar. Deze vermaning laat een hoogst curieze combinatie van 

klasicitische en traditionele elementen zien./ De deurpartij met pilasters en fronton en de

segment-vormige gevelbekroning lijken zich overigens goed thuis te voelen tegen en

 op de traditionele, maar van flinke lisenenvoorziene klokgevel.

 Intussen  is Meinse zijn leven lang bouwkundig adviseur van het kerkbestuur van de

Martinus-parochie te Sneek geweest. In de notulenboeken van de kerkmeesters

 kan herhaaldelijk  zijn naam gelezen worden. Op 14 mei 1851 staat in de Sneeker

  Courant, dat ter gelegenheid van het feit dat Johannes Simons 25 jaar aartspriester          

van het district is, de kerk feestelijk getooid is en een blijvende herinnering ontvangen               

 heeft in de vorm van een fraai bewerkt tabernakel.

Het is ontworpen door M. Molenaar, en P. Molenaar voerde het uit. De voogden van                         

van het r.k. weeshuis besteedden op 18 oktober 1858 het bouwen van een huis

aan de Oude Koemarkt aan, waarvoor Meinse de plannen maakte, en op 20 februari

 1867 werd eveneens onder architectuur van Meinse Molenaar, het weeshuis zelf                                    

 aanbesteed. Bij de voorbereidingen tot de bouw van een nieuwe, grote parochiekerk

 (1869 ontworpen door P.J.H. Cuypers) is hij, getuige de genoemde notulenboeken,

nauw betrokken geweest. Tijdens de vergadering van de kerkmeesters op 13 augustus

1883 wordt bekend gemaakt dat M.N. Molenaar zij geld en goederen aan de kerk heeft

nagelaten.

                                                                                                                                                                                          

===========================================================

 

MOLENAAR    11.                                        (STAM MOLENAAR Vb.K.3.)                                          

 

GEZINSBLAD VAN  DE  FAMILIE   M0LENAAR  -  DE  VRIES.

 

ROMMERT NOLKES MOLENAAR is het 3 de kind, uit het 1. ste huwelijk  van;   

NOLKE MEINSES MOLENAAR en van RINSKE ROMMERTSDR. ASSEMA.

 

1. STE  HUWELIJK:

 

Vb.   ROMMERT  NOLKES  MOLENAAR           ARENTJE  JANSDR.   DE  VRIES

 

  Geb.    02-03-1807  Lemsterland       Fr.l.                Geb.    23-09-1808  Rohel           FR.L

  Ged.....10-03-1807  Follega                R.K.               Ged.    10-03-1811  Follega     R.K.

  Getr.    05-08-1835  Doniawerstal                            Getr.    05-08-1835  Doniawerstal

  Ovl.     17-10-1888  Sneek                 81 jaar.          Ovl.     29-12-1858  Sneek         50 jaar           

         (Buiten  ,t Hoogend 146.)

 

Rommert  Nolkes  Molenaar is de vader van Jan  Molenaar. 

Johannes Rommert is op 10-03-1807 doopgetuige bij Rommert  Nolkes  Molenaar.

Rommert Nolkes Molenaar; lotingsnummer 15 krijgt  vrijstelling (nationale militie)

wegens  gebrek  aan  lichaamslengte in  1826.

 

Beroepen: 1835, boerenknecht te Goingarijp.   1836, kastelijn te St.  Nicolaasga.

                    1838, tapper te Oldeouwer. 1861, timmerknecht later timmerman te Sneek.

 

Buiten  t, Hoogend  146 in 1882,  veranderd in Verlengde Westersingel  158.

 

Arentje de Vries is een dochter van; Jan Piers de Vries en van Grietje Johannes

 van der Wijk dienstmaagd te Scharsterbrug onder Langweer met moeders consent.

 

2. DE    HUWELIJK:                                            ANNA   MARIA     HERGAARDEN

 

                                                                                 Geb.    30-05-1815  Kuinre          R.k.

Getr.   10-05-1868  Sneek                                      Getr.    10-05-1868  Sneek

                                                                                 Ovl.     08-05-1889       "              74 jaar.

 

Opmerking; Anna Maria Hergaarden (weduwe van Geert Janszn. Hottinga),

 en dochter van ,  Sytze Hergaarden  en van Jansdr.  Tadema.

 

Uit  het  1 ste  huwelijk  zijn  6  kinderen  geboren.    (volgens  het  Jierboekje)

                                                                                                            

(1)   Nolke  Molenaar Geb. 02-05-1836 Doniawerstal / St. Nicolaasga.

        (zie Molenaar 11.A)

 

(2)   Grietje  Molenaar  Geb. 12-10-1838 Sneek.  (verder onbekend, volgens jaarboekje)

 

(3)   Jan        Molenaar    Geb. 06-11-1843 Sneek    (zie  Jan  Molenaar, nr.  12.)

                              Jan  Molenaar is op 27-08-1868 verhuist van Sneek naar Amsterdam            

                                                                                                   

(4)    Meinse    Molenaar    Geb. 14-02-1847 Sneek.        ambtshalve  uit  het  --                

                                                                                                bevolkinsregister geschrapt

 (5)    Regina    Molenaar     Geb. 05-07-1850 Sneek.      verder  onbekend .                                    

     

 (6)    Minke     Molenaar     Geb. 05-03-1854 Sneek.      verder  onbekend.  

 

    

 

 Jan  Molenaar                        Geb. 06-11-1843 te  Sneek ,  getr.  03-08-1870 Amsterdam  met

Johanna Catharina Jansen  Geb.  29-03-1842  Heemstede.  Volg-Jan Molenaar nr. 12.

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                      

                               ===============================================

  MOLENAAR  11. A.                                                      STAM MOLENAAR. (5-1).                                                                                                    

GEZINSBLAD  VAN  DE  FAMILIE  M0LENAAR - KUIPERS: 

 

NOLKE MOLENAAR  zoon van; ROMMERT MOLENAAR en ARENTJE DE VRIES.

 

 

NOLKE      MOLENAAR                               HYLKJE        KUIPERS

 

Geb.  02-05-1836  St. Nicolaasga  R.K.        Geb.  08-10-1834  Heerenveen  R.K.

Getr. 17-11-1867  Sneek                                 Getr. 17-11-1867  Sneek

Ovl.  11-11-1899  Franeker. (won. Sneek)   Ovl.  02-07-1902       "                 (68 jaar).

 

 Beroep;  timmerknecht te Sneek.    (66 j.)               

Opmerking; Hylkje Kuipers is een dochter van; Petrus Kuipers, (molenmaker) en

                        Petrus Kuipers, (molenmaker) en  van  Marijke  Gerritsdr.  Terra.

                                         

Uit  dit  huwelijk  is  een  zoon  geboren.

 

VIIa.    ROBERTUS    MOLENAAR                        BAUKE   VAN   DER   ZEE

 

           Geb    03-09-1874  Sneek    R.K.                      Geb.    09-02-1875  Heeg         R.K.

           Getr.  05-05-1902        "                                     Getr.    05-05-1902  Sneek

           Ovl    16-02-1910  Den  Haag    36 jaar.         Ovl.

 

Beroep;  Handels-reiziger.

Opmerking;  Bauke van der Zee is een dochter van Bauke van der Zee

                         en van Cornelia Witteveen.

Uit  dit  huwelijk  zijn  3 kinderen  geboren.

 

(1)   Arnoldus   Josephus           Molenaar geb.  17-07-1904  Baarn.

      Beroep; Beeldend kunstennaar, die vooral bekendheid verwierf door het tientallen

          jaren verzorgen van de cartoon op de voorpagina van het dagblad Trouw.

(2)   Cornelia Helena Tietia     Molenaar   geb.   11-10-1905  Sneek

 

(3)   Bernard   Jan    .................Molenaar   geb.   26-05-1909  Lochem /  Den  Haag.

 

(Informatiebron:   Jierboekje).

 

                           ===============================================

    MOLENAAR  12.                                                                      

GEZINSBLAD VAN DE FAMILIE;  MOLENAAR -V. DER STEELE

 

PIETER NOLKES MOLENAAR is het  4 de kind  van;

NOLKE  MEINSES  MOLENAAR  en van RINSKE  ROMMERTSDR.  ASSEMA.

 

Vc.  PIETER  NOLKES  MOLENAAR         JOHANNA CATHARINA VAN DER STEELE

 

       Geb.    13-12-1809  Lemmer     R.K.                      Geb.    09-04-1814  Sneek      R.K.

       Getr.    06-09-1833  Sneek                                      Getr.   06-09-1833        "

       Ovl.     09-06-1884       "            75 jaar.                Ovl.    12-12-1890        "         75 jaar.

 

Beroep;  timmerman-knecht,                    

later,  timmerman-aannemer te Sneek.   

 Johanna Catharina van der Steele is een dochter van;             

Ysak van der Steele, (logement-houder), en van Antje Reinsdr. de Boer.

 

Uit boven staande huwelijk zijn  9 kinderen  geboren.

 

 

(1)   Anna             Molenaar    geb.  12-05-1834 Sneek,   ovl.  20-11-1839 Sneek. J.ovl.

 

(2)   Nolke                   "               "     .....................................................................volg VIb.

 

(3)   Anna                    "               "     23-09-1840 Sneek,  getr.met  Thomas B.Spoelstra.

 

(4)   Isaac                    "                "     ....................................................................volg VIc.

 

(5)   Regina                "                "     28-07-1845 Sneek,  ovl. 05-11-1914 Den  Haag.

                                                      getr. 1.huw. Lodewijk Wijnands, 2.huw. Rudolf  Rolfs

 

(6)   Maria                  "               geb.  24-01-1848 Sneek,  getr.  met Henricus Kamstra.

                                                               ovl.   29-04-1928 Sneek

 

(7)   Nicolaas             "                "      .....................................................................volg VId.

 

(8)   Meinse               "                geb. 19-01-1852 Sneek, ovl.16-08-1858 Sneek      J.ovl.

 

(9)   Johanna             "                geb.  23-02-1857 Sneek,   getr. met Johannes  van  Bergen.

                                                       ovl.   22-01-1893 Dalfsen.

 

ZIE LEVENSBESCHRIJVING VAN;  PIETER NOLKES MOLENAAR   geb.  1809.

 

Aanvankelijk werkte Pieter op het bureau  van zijn vader. Deze moet voor zijn zoon       

zo lastig zijn geweest dat Pieter op het grote bureau van Ed. Cuypers ging werken.        

Daar raakte hij betrokken bij de plannen voor de effectenbeurs. Uit die tijd dateert             

een fraaie aquarel van een ingang van een bankgebouw, waaruit blijkt dat hij een         

knap tekenaar was en de Amerikaanse invloed van Sullivan en  Richardson verstond. 

Had hij in de eerste periode dat hij bij zijn vader werkte al studie- tekeningen  -

gemaakt (o.a. een perspectieftekening van de door Wolter te Riele gebouwde en          

door Nicolaas Molenaar in1902 gerestaureerde toren van de kerk van Westervoort) ,      

 toen hij terugkeerde op het bureau van zijn vader deed hij weer veel, en dan meestal      

 representatief tekenwerk. Hij werkte zeer intensief mee aan de plannen van de kerk   

met misschien wel de meest boeiende gewelven van Nederland, de Louisakerk te                                                                                                                                      

 Den Haag en hij vervaardigde o.a. de kerk van Poeldijk en het ziekenhuis te Sneek.

 

                           

De timmerman-aannemer Pieter Molenaar heeft kort na het herstel van de bisschop-        

 pelijke hierachi  twee eenvoudige katholieke parochiekerkjes gebouwd: die door

Sneek (de voorganger van de huidige en die voor de Odulphus-parochie te Bakhuizen.                                                                                                      

De laatste is eveneens vervangen (eind 19.de eeuw architect Wolter te Riele),                                                                                                                                                                                                                                                                           Maar er is nog een goede afbeelding van bekend (J.Kalf, Katholieken kerken in      

Nederland , Amsterdam 1906, p.155) Het bij zijn broer Meinse vermelde tabernakel

 voerde Meinse vermelde tabernakel voerde

Pieter uit. In 1869 blijkt hij bij de aanbesteding van de nieuwe parochiekerk te Sneek

ongeveer vijfduizend gulden te hoog te zitten om de kerk te krijgen.

 

De vroegst bekende bouwopdracht van aannemer Nolke Pieter Molenaar dateert van 1876.

 Architect   P.J.H.  Cuypers had voor de parochie te Heeg een ontwerp voor een nieuwe                                                                                                                                      kerk gemaakt,  maar de eigenzinnige pastoor veranderde de tekeningen in de trant van                                                                                                

  architect Alfred Tepe, de bouwmeester die de meeste opdrachten in het aartbisdom                                                                

Utrecht ontving. Nolke raakte op deze wijze betrokken in de discussie tussen de

Amsterdanse en Utrechtse neo-gotici; de eersten stonden de rijke gotiek van het ile de

France, de anderen de eenvoud van de Nederrijn voor. Zijn broer Nicolaas had inmiddels

de opleiding bij Cuypers (van de Amsterdamse richting  ) achter de rug en tussen de           

 broers zal ook wel  het een en ander over de discussie besproken zijn. Er zijn tot nog  

toe geen verdere opdrachten van Nolke bekend; rond de eeuwwende moet hij een goed

gevulde portefeuille gehad hebben, want hij heeft plaats  voor een aantal timmer knech-

  ten (advertentie Leeuwarder Courant 1 juli 1899).                                  

In 1909 (notulen kerkmeesters 18 januari) wordt Nolke benoemd tot timmerman van de

Martinus parochie te Sneek. Een jaar eerder had hij ingeschreven op de aanbeste-

ding van het te bouwen paviljoen voor besmettelijke ziekten bij het Anthonius-

ziekenhuis te Sneek, dat zijn broer Nicolaas had ontworpen. De gunning wordt aan-

gehouden en de uitslag wordt later niet gepubliceerd.

.

   

                             

 

                                ==============================================

 MOLENAAR  13.

GEZINSBLAD VAN DE FAMILIE;   MOLENAAR - JANSEN.  

 

JAN  MOLENAAR 1843 is het 3 de kind, uit het 1 ste huwelijk van;                             

ROMMERT NOLKES MOLENAAR 1807 en van ARENTJE  de VRIES 1811.

 

JAN         MOLENAAR                                            JOHANNA  CATHARINA  JANSEN

 

Geb.    06-11-1843  Sneek    (5 uur v/m)                     Geb.     29-03-1842  Heemstede

Ged.               1843       "        R.K.                                Ged.                1842          "            R.K.

Getr.   03-08- 1870  Amsterdam                                   Getr.     03-08-1870  Amsterdam

Ovl.    10-01-1897             "            53 jaar.                 Ovl.      30-01-1924             "         81  jaar.

 

Beroep:  timmermans-knecht,  steenhouwer, kruier. /    Beroep:  dienstbode.

Getuige:  Rommert Molenaar,  de vader van Jan  Molenaar.     (Remmert)

 

Opmerking;  Jan Molenaar geb. 06-11-1843 te Sneek (Friesland)  is op 27-08-1868 

                          verhuist, naar  Amsterdam .   (N. Holland).Jan Molenaar, wonende

           "            Schans 226 ;  alwaar op 20-09-1873 te  Amsterdam

                         Rudolf  Hubertus  Anthonius  Molenaar  is  geboren. 

           "           (zoon van Jan Molenaar)Jan  Molenaar  later wonende , Noorderstraat 60,    

                         (Jordaan)  is daar op 10-01-1897 op  53  jarige leeftijd  overleden.

           "           Jan Molenaar, is een zoon  van; Rommert Nolkes Molenaar en Arentje-            

                        Jansdr. de  Vries.    

 

 

Opmerking; Johanna  Catharina  Jansen  is  een  dochter  van;   Anthonius  Jansen

                       geb.   12-03-1814 Weert  en  van Yda  Willekens  (dienstbaar) 

                      geb.    14-01-1811 Nederweert.

 

                     Uit  dit  huwelijk  zijn   2  kinderen  geboren.

 

(1)                Rudolf  Hubertus  Anthonius  Molenaar     Geb.    20-09-1873  Amsterdam.  

 

(2)                Maria   Alida                              Molenaar      Geb.    25-06-1877  Amsterdam.  

                     Johannes  Josephus                 Roosen          Ovl.     09-01-1958            "           

                                                                                                                     Weduwe van.

                                    ================================

 MOLENAAR  14.

GEZINSBLAD VAN DE FAMILIE;   MOLENAAR - VAN  TOL.                  

 

RUDOLF HUBERTUS ANTHONIUS MOLENAAR is  een  kind  van;             

JAN  MOLENAAR  en  van  JOHANNA CATHARINA JANSEN.

 

RUDOLF HUBERTUS ANTHONIUS MOLENAAR     SOPHIA  MARIA   VAN   TOL

 

Geb.    20-09-1873 Amsterdam  Schans 226       Geb. 16-09-1872 Amsterdam Egelantierstr.

Ged.              1873            "          R.K.                    Ged.            1872            "          R.K.

Getr.   16-08-1899            "                                      Getr. 16-08-1899            "

Ovl.    23-05-1949            ''        76 jaar.                 Ovl.  12-10-1919            "          47 jaar.

Begr.  27-05-1949            ''                                       Begr.16-10-1919            "

Op het R.K. kerkhof  "Buitenveldert"              Op het R.K. kerkhof  "Buitenveldert"

 

Beroep;  kantoor - klerk.                           Wonende en geb. Egelantierstr. MM 335

Wonende;  Schans 226. Wijk BS 6/165.                Ovl.  om halftwee  "s-middags.

 

Ovl.  In het R.K. te huis, voor ouden van dagen (St. Bernardus) 

         Nieuwe Passeerdersstraat nr. 2,

 

Hij is in de tweede wereld-oorlog  (1940 - 1945)  met een bakfiets door familie-

 leden vervoerd van St. Jacob (te huis)  naar het St. Bernardus  (te huis voor bejaarden),            

openbaar vervoer was in die jaren niet mogelijk.

 

Sophia  Maria  van  Tol  (1872)  is  een  dochter  van;

Pieter van Tol  (1835)  en  van  Dorothea  Maria  Adolfs  (1833)

 

Uit  dit  huwelijk  zijn  2  dochters  goboren.

                                                                                            

Molenaar  15. 

                                                                              

CORNELIS HENDRICUS LEEFLANG   DOROTHEA JOHANNA MARIA MOLENAAR 

 

       Geb.    25-01-1897 Amsterdam                          Geb.    06-06-1900 Amsterdam

       Ged.              1897            "            R.K.              Ged.               1900           "               R.K.

       Getr.   12-08-1926            "                                  Getr.    12-08-1926           "

       Ovl.    10-05-1979            "         82  jaar.           Ovl.     29-04-1989           "             88  jaar.

       Crem. 15-05-1979            "                                  Crem.   03-05-1989           ''

      Westgaarde,   Osdorperban.                            Westgaarde,    Osdorperban.

                                                                                     Beroep;  Brandstoffen-handelaar.

Opmerking:   Dorothea Johanna Maria Molenaar is een dochter van;  Rudolf Hubertus -

                       Anthonius Molenaar  (76 jaar) en van Sophia Maria van Tol (47 jaar)

          "           Cornelis Hendricus Leeflang is een zoon van; Leendert  Leeflang (92 jaar)              

                       en van Mijntje van den Hoek  (77 jaar). (Zie stamboom Leendert Leeflang)

          Sophia Maria van Tol is een dochter van; Pieter van Tol geb. 1835 A.dam

         en van Dorothea Maria Adolfs geb. 1833 A.dam.

      

     Uit  dit  huwelijk  zijn  5  kinderen  geboren:   (zie  genealogie  Leeflang)

 

MOLENAAR  16.

                                                            

HUBERTINA SOPHIA  MARIA MOLENAAR   en    HENDRICUS JOHANNES MARIA TER LINGEN

     

 

    

      Geb.     16-06-1902 Amsterdam      R.K.                Geb.    17-04-1905 Amsterdam

      Ged.               1902            "                                       ................................................

      Getr.    28-09-1933            "                                      Getr.    28-09-1933          "

      Ovl.     04-12-1982            "             80 jaar.           Ovl.     18-10-1988          "         84 jaar.

      Crem.  08-12-1982            "                                      Crem.   21-10-1988          "

      Westgaarde,   Osdorpenban.                     Westgaarde,   Osdorpenban.

                                                                               Beroep;Timmerman, won. Fahrenheitstr. 44. 1

 

     Overleden,  O.L.V.  gasthuis.                              Overleden,   Sint - Jacob.

 

Opmerking;  Hubertina Sophia Maria Molenaar,  is de  2  jaar jongere zuster van;

                        Dorothea  Johanna  Maria  Molenaar.

 

Uit  dit  huwelijk  zijn  3  dochters  geboren:             (zie  genealogie  ter  Lingen)

 

                   =========================================================

 

VERVOLG:   zie GENEALOGIE VAN  TOL  en  ADOLFS:  (DEZE WORDEN LATER TOEGEVOEGD AAN DEZE WEBSITE)