-----------------------STAMBOOM FAM. LEEFLANG--------------------
HOME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

   Zie genealogie  van het geslacht  Leeflang vanuit  de Vechtstreek  (na  Zevenhuizen).

          

   In de Zestiende,  Zeventiende,  Achttiende , Negentiende en  begin  Twintigste  Eeuw, was er ook een familie Leeflang gevestigd

   in Vreeland en Kortenhoef . Op grond van gelijkluidende voorname was aansluiting op het Zevenhuizense geslacht te verwachten,

   doch deze is niet gevonden.  Dit onderzoek werd gedaan door:  P. Flippo  en  H.M. Kuypers  te  Meppel.   

                                                            

  

  GENEALOGIE VAN MICHIEL WILLEMSZN. LEVENLANCK

                                                  VAN  UIT  ZEVENHUIZEN.

        

 

                                                                                         

  Door de naam van Michiel Willemszn. Levenlanck via Google op te roepen, krijgt men direct verbinding met zijn

   stamboom .    (Uit zevenhuizen  en  omgeving.)

                

                                                            De genealogie van het geslacht Levenlanck      

     of wel;   levenlangh, Leevlang, Levelang, Leeftlang, Leeflangh, Leeflang,    vanuit  Zevenhuizen  (Zuid-Holland)

                                                                                

 

   De oorsprong van dit geslacht moet gezocht worden in het Zuid-Hollandse dorp Zevenhuizen. Het is in deze plaats dat we de stamvader

   vinden, diegene die voor het eerst de geslachts-naam voerde en wel als Levenlanck.   

       

                     

   MICHIEL   WILLEMSZN. LEVENLANCK ,   Geb.  circa  1510 , zoon van Michiel  Willemszn. wordt in 1543 aangeslagen voor de 10 de 

   penning  voor resp.  9, 8, en  4,5 morgen-land (=0,8 ha) bij de Rotte (Rotterdam )   en het IJsselmeer, en in 1561 voor een huis in de                   

   Catgepolder, verlijdt in 1554 een losrente van 5 ponden (verzekerd op 8 morgen-land, transporteert in 1564 een erfpenningbrief van   

   28 pond  dd. 20-02-1560, en verwaarborgt in 31-08-1567 een erf in de Catjespolder.                                  

    In  1561  werd  hij als  Michiel  Willemszn.  Levenlanck.  vermeld  als bezitter van land  dat

    dat gedeeltelijk was verdolven.  Hieruit is op te maken dat hij behalve landbouwer ook  ver-

    vener  was. Ook vele van zijn  talrijke afstammelingen vonden hun broodwinning in de land-

    bouw en vooral in de turfnering  die in het centrum  van Zuid-Holland van de zestiende

    tot  in  de achttiende  eeuw een  grote  vlucht  had  genomen.

    Tot  grote  welstand  is  het  echter  niet  gekomen.

    Michiel nageslacht vinden we later ook in de omliggende plaatsen,  zoals Berkel, Hillegersberg,

    Nieuwerkerk aan den IJssel en Rotterdam. De naam Levenlanck werd al spoedig Levelangh  en in

    latere  tijd  Leeflang.

    Het blijkt dat de naam Leeflang  een veel voorkomende achternaam was in  Zevenhuizen

    Het is daarom  des te opmerkelijker, dat de naam  in Zevenhuizen thans niet meer  voorkomt.

    Als  men  de  verschillende  kwartierstaten  die in   "Ons  Voorgeslacht "  en  ook  in  de

    kwartierstatenboeken  van   "Prometheus"   zijn  gepubliceerd,  bekijkt ,  blijken  velen

    via  vrouwelijke  lijn  van  deze  familie  af  te  stammen.

    Een  deel  van  het  nageslacht  was Remonstrans.

    Het Remonstrantse doopboek van indertijd is onvolledig bijgehouden en vertoond hiaten van enige

    jaren.  Vooral bij deze Remonstrantse takken vonden huwelijken in eigen besloten en kleine kring

    plaats  waardoor ingewikkelde  verwantschappen  ontstonden,  zoals  huwelijken  tussen  neven en nichten.